Zoeken

Inloggen

Financiele afspraken met belangenbehartigers

Financiele afspraken met belangenbehartigers

Zie ook onder: Rechtsbijstandkosten

Meer artikelen...

 1. RBLIM 040718 toetsingskader mededelingsplicht tzv gefinancierde rechtsbijstand voor niet-advocaat (waarna afwijzing verweer volgt)
 2. GHDHA 080518 bestuurders van stichting persoonlijk aansprakelijk voor onbetaald gebleven gedeelte van de vordering aan gelaedeerde
 3. RvD Arnhem-Leeuwarden 250917 klachten m.b.t. excessief declareren gegrond; resultaatgerichte beloning en ongelimiteerd urenhonorarium overstijgen belang van de zaak; schorsing
 4. RvD Rotterdam 130515 Klachten tegen voorzitter LSA. Verzet ongegrond
 5. Rb Zeeland-West-Brabant 200515 gevolgen verrekening van op derdenrekening ontvangen slotbetaling met nota's; geen schade; vordering afgewezen
 6. Hof Amsterdam 130514 geschil over ingehouden voorschotten, voorwaardelijke toevoeging en mededeling advocaat in tuchtzaak om de voorschotten door te betalen
 7. Rb Amsterdam 181213 hersenletsel zoon, moeder in buitenland maakt geld over naar belangenbehartiger; misleiding niet bewezen
 8. Rb Amsterdam 120613 hersenletsel zoon, moeder in buitenland maakt geld over naar belangenbehartiger; bewijsopdracht mbt misleiding
 9. Rb Noord-Holland 231013 geschil declaraties nav beroepsfouten advocaat bij dagvaarding en sluiting vso; waarde rechtsbijstand dient betaald te worden
 10. Hof van Discipline 160813 geen afspraken voor geval toevoeging ingetrokken zou worden, berisping
 11. NOvA juni 2013: No cure no pay; Factsheet experiment resultaatgerelateerde beloning
 12. RvD Amsterdam 120613 klachten tegen advocaat mbt declaraties, beslaglegging op paarden en behandeling belangen ongegrond
 13. Hof Amsterdam 210513 overname van rechtsbijstandverzekeraar; Geen vordering op verzekerde voor kosten boven verzekerde som
 14. Hof 's-Hertogenbosch 150512 geschil declaraties; maatstaf redelijk bekwaam en redelijke handelend advocaat kent ruime marge
 15. HR 030513 art. 81 RO; geen sprake van ten onterechte gedeclareerde werkzaamheden nu de client geen middel onbeproefd wilde laten
 16. RvD 's-Gravenhage 121112 gegronde klacht terzake van onvoldoende vastleggen en bevestigen financiele aspecten
 17. RvD Amsterdam 200313 klacht mbt no cure no pay; niet vast komen te staan dat verweerder als advocaat van klager is opgetreden
 18. RvD 's-Hertogenbosch 230412 door cessie vorderingen kan vrijheid en onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar komen
 19. RvD 's-Gravenhage 020412 voorwaardelijke schorsing onrealistische toekomstverwachting scheppende excessief declarerende advocaat met ncnp-contract
 20. RvD Den Bosch 070909 na overdracht van de zaak mag eerste advocaat niet langer rechtstreeks met wederpartij in contact treden
 21. Rb Almelo 261110 leugenachtige verklaringen door belangenbehartigers
 22. RvD Arnhem 100510 verwijt dat advocaat onzorgvuldig is in financiële zaken en niet nakoming afspraak tot kostenloze bijstand, gegrond
 23. Hof A.dam 221209 toevoeging; invloed gedragsregels, waarschuwingsplicht bij afzien van toevoeging
 24. Hof Den Bosch, 201205 juridisch adviseur dient onvermogenden te wijzen op mogelijkheden toevoeging
 25. Over de aansprakelijkheid van een advocaat voor de verkoop van een letselschadeuitkering, Rb Arnhem

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies