Zoeken

Inloggen

Financiele afspraken met advocaten en belangenbehartigers

Financiele afspraken met advocaten en belangenbehartigers

Zie ook onder: Rechtsbijstandkosten

Meer artikelen...

 1. RBMNE 080622 vernietiging bindend advies Geschillencommissie Advocatuur vanwege schending fundamentele beginselen van procesrecht (2)
 2. RBAMS 200422 verhouding tussen ncnp bureau en advocatenkantoor i.r.t. slachtoffers schietpartij Ridderhof
 3. PPS Bulletin 2 2022 Arjan Loonstra; Betrouwbare verwijzing belangenbehartiging, hoe komen we daar? (2)
 4. PPS-Bulletin 2022-1 P. Oskam; Vergoeding van kosten van ongereguleerde belangenbehartigers (2)
 5. LSA 140221 Branchevereniging LSA neemt afstand van betalen voor cliëntgegevens (2)
 6. RBLIM 040718 toetsingskader mededelingsplicht tzv gefinancierde rechtsbijstand voor niet-advocaat (waarna afwijzing verweer volgt)
 7. GHDHA 080518 bestuurders van stichting persoonlijk aansprakelijk voor onbetaald gebleven gedeelte van de vordering aan gelaedeerde
 8. RvD Arnhem-Leeuwarden 250917 klachten m.b.t. excessief declareren gegrond; resultaatgerichte beloning en ongelimiteerd urenhonorarium overstijgen belang van de zaak; schorsing
 9. RvD Rotterdam 130515 Klachten tegen voorzitter LSA. Verzet ongegrond
 10. Rb Zeeland-West-Brabant 200515 gevolgen verrekening van op derdenrekening ontvangen slotbetaling met nota's; geen schade; vordering afgewezen
 11. Hof Amsterdam 130514 geschil over ingehouden voorschotten, voorwaardelijke toevoeging en mededeling advocaat in tuchtzaak om de voorschotten door te betalen
 12. Rb Amsterdam 181213 hersenletsel zoon, moeder in buitenland maakt geld over naar belangenbehartiger; misleiding niet bewezen
 13. Rb Amsterdam 120613 hersenletsel zoon, moeder in buitenland maakt geld over naar belangenbehartiger; bewijsopdracht mbt misleiding
 14. Rb Noord-Holland 231013 geschil declaraties nav beroepsfouten advocaat bij dagvaarding en sluiting vso; waarde rechtsbijstand dient betaald te worden
 15. Hof van Discipline 160813 geen afspraken voor geval toevoeging ingetrokken zou worden, berisping
 16. NOvA juni 2013: No cure no pay; Factsheet experiment resultaatgerelateerde beloning
 17. RvD Amsterdam 120613 klachten tegen advocaat mbt declaraties, beslaglegging op paarden en behandeling belangen ongegrond
 18. Hof Amsterdam 210513 overname van rechtsbijstandverzekeraar; Geen vordering op verzekerde voor kosten boven verzekerde som
 19. Hof 's-Hertogenbosch 150512 geschil declaraties; maatstaf redelijk bekwaam en redelijke handelend advocaat kent ruime marge
 20. HR 030513 art. 81 RO; geen sprake van ten onterechte gedeclareerde werkzaamheden nu de client geen middel onbeproefd wilde laten
 21. RvD 's-Gravenhage 121112 gegronde klacht terzake van onvoldoende vastleggen en bevestigen financiele aspecten
 22. RvD Amsterdam 200313 klacht mbt no cure no pay; niet vast komen te staan dat verweerder als advocaat van klager is opgetreden
 23. RvD 's-Hertogenbosch 230412 door cessie vorderingen kan vrijheid en onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar komen
 24. RvD 's-Gravenhage 020412 voorwaardelijke schorsing onrealistische toekomstverwachting scheppende excessief declarerende advocaat met ncnp-contract
 25. RvD Den Bosch 070909 na overdracht van de zaak mag eerste advocaat niet langer rechtstreeks met wederpartij in contact treden
 26. Rb Almelo 261110 leugenachtige verklaringen door belangenbehartigers
 27. RvD Arnhem 100510 verwijt dat advocaat onzorgvuldig is in financiële zaken en niet nakoming afspraak tot kostenloze bijstand, gegrond
 28. Hof A.dam 221209 toevoeging; invloed gedragsregels, waarschuwingsplicht bij afzien van toevoeging
 29. Hof Den Bosch, 201205 juridisch adviseur dient onvermogenden te wijzen op mogelijkheden toevoeging
 30. Over de aansprakelijkheid van een advocaat voor de verkoop van een letselschadeuitkering, Rb Arnhem

Deze website maakt gebruik van cookies