Artikelen

Rb Utrecht 150306 Waarde expertise overeengekomen tijdens mediation

Hoofdcategorie: Rechterlijk oordeel over een expertise
Categorie: Gebondenheid aan expertise-deskundigenbericht

Rechtbank Utrecht 15-03-2006 (meervoudig)
2.7. De rechtbank stelt voorop dat, zoals beide partijen hebben aangegeven, neuroloog Beijersbergen in het kader van de mediation als onafhankelijk deskundige een medische expertise heeft uitgevoerd. De rechtbank gaat er, nu partijen deze expertise zijn overeengekomen en uit de stellingen van partijen niet anders is gebleken, van uit dat overeenkomstig de gangbare praktijk beide partijen invloed hebben kunnen uitoefenen op de aan neuroloog Beijersbergen voor te leggen vragen. Nu voorts gesteld noch gebleken is dat neuroloog Beijersbergen niet als medisch deskundige op het terrein van de door [eiser] gestelde klachten en beperkingen kan worden aangemerkt en evenmin gesteld noch gebleken is dat neuroloog Beijersbergen bij zijn onderzoek fouten zou hebben gemaakt, die de kwaliteit en daarmee de waarde van zijn onderzoek negatief zouden kunnen beïnvloeden, kan naar het oordeel van de rechtbank bij de beoordeling van de medische kant van onderhavige zaak het rapport van neuroloog Beijersbergen als uitgangspunt dienen. De rechtbank stelt vast dat ook beide partijen bij hun standpuntbepaling ten aanzien van de medische kant van de zaak de bevindingen van neuroloog Beijersbergen als uitgangspunt nemen, doch dat zij van opvatting verschillen over de juridische gevolgen die aan zijn bevindingen te verbinden zijn. LJNAV6430

Deze website maakt gebruik van cookies