Zoeken

Inloggen

Artikelen

Gedragscode Behandeling Letselschade; diverse publicaties bij gelegenheid van de presentatie

Gedragscode Behandeling Letselschade; naar aanleiding van de presentatie:

In de opmaak van de site:
voor slachtoffers
(en hun familie en verwanten) en verzekeraars (en overige beroepsmatig betrokken personen)
www.letselcode.nl

Advocaten tegen code letselschade
Er staan dingen in als: slachtoffers moeten respectvol worden behandeld. Dat zijn mooie woorden, maar ik betwijfel of het iets oplevert’, zegt John Beer, voorzitter van de vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).
Volkskrant

Bestuursstandpunt gedragscode
LSA staat voor kwaliteit van haar leden. Een belangrijk kwalitatief aspect is onafhankelijkheid. Een LSA advocaat behoort zijn werk volledig onafhankelijk te verrichten. Hij kan en mag niet op voorhand gebonden zijn aan afspraken over de wijze waarop zaken behandeld moeten worden. Het is de LSA advocaat volgens de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten zelfs verboden om met anderen dan de eigen cliënt dergelijke behandelafspraken te maken.
Het bovenstaande betekent dat de LSA als specialisatievereniging van letselschadeadvocaten, niet zal kunnen intekenen op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Individuele LSA leden zullen, als zij een zaak in behandeling krijgen, met hun cliënt een plan maken over de wijze waarop de zaak behandeld moet worden. In dat gesprek kan behandeling conform de Gedragscode aan de orde komen. Als de cliënt dat wenst, is er geen beletsel de zaak volgens de Gedragscode te behandelen. Daarbij gaat de LSA ervan uit dat het slachtoffer altijd de mogelijkheid heeft om van de behandeling conform de Gedragscode af te wijken, als daarvoor redenen bestaan
LSA

Letselschade sneller geregeld
Een letselschadeprocedure dient voortaan binnen twee jaar na een ongeval te zijn afgehandeld. Ter versnelling van zo’n procedure hebben verzekeraars en organisaties van slachtoffers een gedragscode opgesteld. Van alle claims wordt nu 60 procent binnen twee jaar afgehandeld. NRC

Schade na ongeval in twee jaar afhandelen
Partijen die betrokken zijn bij een verkeersongeval moeten ernaar streven binnen twee jaar de schade af te handelen. Dat is een van de onderdelen van de vanmiddag in Den Haag gepresenteerde Gedragscode Behandeling Letselschade
Reformatorisch Dagblad

NPP wil aan de slag met gedragscode behandeling letselschade
Wim Deetman, voorzitter van het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft donderdagmiddag 6 juli jl. de gedragscode behandeling letselschade ontvangen van Prof. Mr. M. Barendrecht (Universiteit van Tilburg).
NPP

Gedragscode voor behandeling letselschade
Uit onderzoek blijkt dat de afhandeling van ernstige zaken geregeld vastloopt en op de spits wordt gedreven. Daarbij is de kwestie vaak moeilijk te volgen voor het slachtoffer. Bovendien kan de afhandeling te confronterend zijn voor de getroffene
Medisch Contact

Intensieve bijdrage Delta Lloyd aan Gedragscode Behandeling Letselschade Delta Lloyd.nl

In de opmaak van de site:
voor slachtoffers
(en hun familie en verwanten) en verzekeraars (en overige beroepsmatig betrokken personen)
www.letselcode.nl

Gedragscode biedt slachtoffers weinig soelaas
Een gisteren gepresenteerde gedragscode voor letselschade vergoeding lijkt vooralsnog van weinig praktisch nut voor de slachtoffers.
PZC

Gedragscode letselschade vraagt vervolg
De vorige week gepresenteerde Gedragscode Behandeling Letselschade, opgesteld door verzekeraars, organisaties van slachtoffers van (verkeers)ongevallen en anderen uit de letselschade branche, is niet meer dan een goed begin, stelt Joop Bood.
RefDag

Gedragscode biedt duidelijk verbetering, maar nog geen oplossing in whiplashzaken
De Whiplash Stichting is positief over de zaken die nu al in de code geregeld zijn. Echter enkele belangrijke knelpunten in whiplash zaken heeft de Gedragscode niet kunnen oplossen, waardoor de code op dit moment nog onvoldoende waarborgen biedt aan whiplashslachtoffers. De UvT doet daarom dan ook aanvullende aanbevelingen om in de toekomst een goede aanpak specifiek voor whiplash zaken te ontwikkelen.
Whiplash Stichting Nederland

Deze website maakt gebruik van cookies