Zoeken

Inloggen

Artikelen

Innovaties in de letselschadepraktijk

Innovaties in de letselschadepraktijk
De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) biedt aan slachtoffers en aan de letselschadepraktijk sinds 2007 een nieuw kader waarbinnen dossiers op een transparante en harmonieuze manier kunnen worden afgewikkeld. Vanuit deze nieuwe denkwijze hebben veel organisaties binnen de letselschadepraktijk vernieuwende initiatieven genomen. Dit heeft geleid tot een groot aantal innovaties bij het afwikkelen van letselschade.

Om deze ontwikkelingen in kaart te brengen heeft De Letselschade Raad een ‘innovatiestartpagina’ aan haar site toegevoegd. De informatie is bedoeld voor dienstverleners in de letselschadepraktijk, zodat zij met elkaar in contact kunnen komen, of ideeën en projecten kunnen combineren. Dit nieuwe deel van de site is bereikbaar via: www.deletselschaderaad.nl/innovatie

Deze website maakt gebruik van cookies