Zoeken

Inloggen

Artikelen

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? mei 2011; Mr. Chr.H. van Dijk & mr. A.E. Krispijn in TvG

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? mei 2011; Mr. Chr.H. van Dijk & mr. A.E. Krispijn in TvG
Het kan niet anders dan dat de GOMA een stap voorwaarts is op de weg naar een soepeler afhandeling van incidenten en medische aansprakelijkheidszaken. Op veel van de knelpunten die Stichting De Ombudsman in het rapport Over leven in de medische letselschadepraktijk aanstipt, zou bij naleving van de aanbevelingen verbetering moeten optreden. De GOMA is een goed en breed gedragen initiatief dat de bereidheid van de markt laat zien om mee te denken in het proces van het verbeteren van de dienstverlening in de zorg.KvdL (met dank aan recht.nl)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies