Zoeken

Inloggen

Artikelen

PIV-Bulletin 2010, 7 - Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid – Inhoud en betekenis voor de praktijk; Mr. Chr.H. van Dijk/mr. ir. J.P.M. Simons


In PIV-Bulletin 2010, 5 is al kort melding gemaakt van de nieuwe ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ (GOMA), waarvan het eerste exemplaar op 16 juni 2010 is aangeboden aan demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Daarmee bestaat er nu een code voor de wijze van handelen bij incidenten, klachten en schadeclaims in het kader van een medische behandeling. Niet alleen bevat deze nieuwe code aanbevelingen voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers van personen met letselschade ten gevolge van een medische fout, maar tevens een aantal belangrijke aanbevelingen voor het doen en laten van zorgaanbieders zelf. Er is derhalve sprake van een veelomvattende gedragscode, waarbij de aangebrachte onderverdeling in een tweetal fasen uniek is te noemen. Indien alle betrokken partijen erin slagen de GOMA daadwerkelijk tot leven te brengen, ook op de ‘medische werkvloer’, kan de code een belangrijke bijdrage leveren aan een open en transparante wijze van communiceren. Zowel in de fase direct na een incident als in de fase vanaf het moment dat een patiënt besluit een klacht of schadeclaim in te dienen zou dit voor alle partijen tot belangrijke verbeteringen leiden.

PIV-Bulletin 2010, 7 - Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid – Inhoud en betekenis voor de praktijk;  Mr. Chr.H. van Dijk/mr. ir. J.P.M. Simons

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies