Zoeken

Inloggen

Artikelen

DLR 1220 Financiële Paragraaf concept voor externe consultatie

DLR 1220 Financiële Paragraaf concept voor externe consultatie
Gedurende de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de Financiële Paragraaf, als onderdeel van de Handreiking Zorgschade. Inmiddels is de fase van externe consultatie aangebroken.

Omdat wij uw feedback graag ontvangen op de tekst en denkrichtingen van de Financiële Paragraaf, kunt u de voorlopige concept-tekst raadplegen via deze site, dan wel via verspreiding door de leden van de Werkgroep Normering. De concepttekst krijgt daarmee de status ‘openbaar’.

Ondanks deze openbare status wenst De Letselschade Raad te benadrukken dat het hier om een concept-tekst gaat die uitsluitend wordt voorgelegd ter consultatie. Deze mag dus niet in de praktijk gebruikt worden. De concept Financiële Paragraaf vindt u op de site van DeLetselschadeRaad

Deze website maakt gebruik van cookies