Zoeken

Inloggen

Artikelen

Mr. E.J.C. de Jong, Piv-bulletin 2008-3, Rapporten van een medisch adviseur

Rapporten van een medisch adviseur
Medisch adviseurs zijn er in vele gedaanten. Bekend zijn de geneeskundig adviseurs bij particuliere verzekeringsmaatschappijen, medisch adviseurs verbonden aan letselschadebureaus en medisch adviseurs die werkzaam zijn voor overheidsorganisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze artsen behandelen geen patiënten, maar adviseren hun opdrachtgevers over de gezondheidstoestand van personen die daar om welke reden dan ook voor in aanmerking komen. Soms gaat het daarbij om een papieren beoordeling, soms zelfs zonder dat de betrokken persoon daar weet van heeft. Mr. E.J.C. de Jong – KBS Advocaten
Piv-bulletin 2008-3

Deze website maakt gebruik van cookies