Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 161105 hypothetische verdiencapaciteit vanaf de 12e verjaardag van haar kind

Rechtbank Arnhem (meervoudig) 16-11-2005, hypothetische inkomen moeder
Op grond van dit van de zijde van RVS ingebrachte rapport constateert de rechtbank dat er geen geschil kan zijn over de hypothetische verdiencapaciteit van [eiseres] in de periode gerekend vanaf de 12e verjaardag van haar dochter tot haar 65e jaar. Het is redelijk, en zeker niet te hoog, om in die periode het inkomen te stellen op 110% van het minimumloon. Kwade kansen op haperingen in de loopbaan van [eiseres] zoals werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s (die overigens bij opbouw van het werkverleden tot oplopende aanspraken op vervangende sociale verzekeringsuitkeringen zouden hebben geleid) moeten naar redelijkheid geacht worden in dat -gematigde- percentage te zijn verdisconteerd.
LJNAV0527

Deze website maakt gebruik van cookies