Artikelen

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015

Hoofdcategorie: Huishoudelijke Hulp, Zelfwerkzaamheid, Mantelzorg en Verhuiskosten
Categorie: Huishoudelijke hulp algemeen

De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2015 gewijzigd - door de Letselschaderaad op 09-01-2015

De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2015 de onderstaande richtlijnen gewijzigd:
Met uitzondering van de Definitie Economische Kwetsbaarheid zijn de richtlijnen op onderdelen tekstueel aangepast ten behoeve van de leesbaarheid. Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de tekstuele wijzigingen niet inhoudelijk van aard.

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke hulp

De normbedragen in de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wijzigen niet per 1 januari 2015. De tekst van de richtlijn is verduidelijkt naar aanleiding van vragen die bij De Letselschade Raad zijn binnengekomen. Verwezen kan bijvoorbeeld worden naar de opmerking op pagina 4 over de eindleeftijd.

Deze website maakt gebruik van cookies