Zoeken

Inloggen

Artikelen

Huishoudelijke hulp: abstract of concreet? Artikel van mr. P.H. Kramer in Piv-bulletin 1-2009

Huishoudelijke hulp: abstract of concreet? Artikel van mr. P.H. Kramer in Piv-bulletin 1-2009
Betekenis voor de praktijk
In het Johanna Kruidhof–arrest koos de Hoge Raad nog voor een voorzichtige casuïstische benadering bij de abstracte schadeberekening. In de afgelopen jaren lijkt deze casuïstische benadering steeds algemenere vormen aan te nemen. In steeds meer gevallen dient van bepaalde omstandigheden geabstraheerd te worden. Bij het berekenen van schade van kosten wegens verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp dient thans geabstraheerd te worden van de vraag of er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt. Voorts beperkt abstracte schadeberekening zich niet tot gevallen van ernstig letsel. Een mogelijk gevolg van deze algemenere benadering zou kunnen zijn dat het gevaar van een ‘lawine van claims’ (een dijkdoorbraak, waaraan A-G Spier refereert in zijn conclusie bij het Johanna Kruidhof–arrest) reëler wordt. Piv-bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies