Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Middelburg 120907 € 12,50 volgens Rb. thans gangbaar tarief voor huish. hulp; eindleeftijd 65

Rb Middelburg 120907 € 12,50 volgens Rb. thans gangbaar tarief voor huish. hulp; Rb. stelt eindleeftijd op 65 jaar
2.11. Partijen hebben zich nadat de deskundige zijn rapport heeft overgelegd over de post huishoudelijke hulp – hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld – niet meer uitgelaten. De rechtbank neemt aan dat zij het met de berekeningen op zich eens zijn. Thans dient nog te worden geoordeeld over de te hanteren uitgangspunten: € 8,-- of € 12,50 per uur en een eindleeftijd van 65 of van 75 jaar. De rechtbank gaat uit van een uurtarief van € 12,50 (wat thans een gangbaar tarief voor huishoudelijke hulp is) en stelt de eindleeftijd op 65 jaar; zij gaat ervan uit (de goede en kwade kansen afwegend) dat op die leeftijd ook zonder ongeval eerder wel dan niet behoefte zou hebben bestaan aan huishoudelijke hulp van de omvang als hier bedoeld. De schade wordt vastgesteld op het door de deskundige voor deze situatie berekende bedrag van € 123.298,--.
LJN BB6866

Deze website maakt gebruik van cookies