Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Arnhem 030908 whiplash; nu vast is komen te staan dat geen sprake is van cognitieve beperkingen;

Rb Arnhem 030908 whiplash; nu vast is komen te staan dat geen sprake is van cognitieve beperkingen; geen vav
2.8.  [eiseres] heeft gesteld dat sprake is van verlies aan verdienvermogen omdat zij als gevolg van cognitieve beperkingen niet in staat is fulltime te werken. Nu echter is komen vast te staan dat van cognitieve beperkingen geen sprake is, moet worden geoordeeld dat daarin ook geen belemmering kan worden gevonden om fulltime te werken. Van schade wegens verlies aan verdienvermogen is dan ook niet gebleken. Dat de lichamelijke klachten haar zouden beletten om fulltime te werken heeft [eiseres] immers niet gemotiveerd gesteld. Gelet op de door Bernsen in kaart gebrachte beperkingen (zie het antwoord op vraag 4 in zijn rapport), bezien in het licht van de aard van het werk van [eiseres], dat niet fysiek van aard is, ligt het, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet voor de hand zij als gevolg van die lichamelijke klachten niet in staat zou zijn fulltime te werken. LJN BG1579

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies