Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Breda 040407 bedr.ongeval; k.o.o. toegewezen bedrag in mindering op schadevergoeding

Rb Breda 040407 na bedrijfsongeval t.z.v. kennelijk onredelijke opzegging toegewezen bedrag strekt in mindering op schadevergoeding
Werknemer is een bedrijfsongeval overkomen. Werknemer vordert in deze procedure schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst. Tussen partijen loopt echter ook een andere procedure waarbij de werknemer schadevergoeding vordert wegens de schending van de zorg- of veiligheidsverplichting door de werkgever. De kantonrechter oordeelt in deze kennelijk onredelijke opzeggingszaak dat de werkgever haar belang bij de beëindiging van de dienstbetrekking enkel zou mogen laten prevaleren wanneer zij de werknemer een billijke vergoeding zou hebben toegekend. Voor de bepaling van de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging wordt de bij ontbinding van arbeidsovereenkomsten doorgaans toegepaste kantonrechtersformule niet zonder meer de juiste maatstaf geacht. De kantonrechter acht wegens de kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst in beginsel een vergoeding van € 20.000,00 toewijsbaar, echter onder de bepaling dat dit bedrag in mindering zal strekken op een aan de werknemer wegens de schending van de bedoelde zorg- of veiligheidsverplichting door of namens Hekbouw uit te keren vergoeding. De gevorderde wettelijke rente wordt toegewezen vanaf de datum van dagvaarding, omdat de enkele omstandigheid dat de kennelijk onredelijk opgezegde arbeidsovereenkomst op 1 juni 2006 eindigde onvoldoende wordt geacht om tevens een onrechtmatige daad aanwezig te achten.LJN: BA2783

Deze website maakt gebruik van cookies