Zoeken

Inloggen

Artikelen

Keurmerk Letselschade pakt 'dossierhandel in leed' aan (oktober 2011)

Keurmerk Letselschade pakt 'dossierhandel in leed' aan (oktober 2011) 
Teneinde kwalijke praktijken in de letselschadebranche verder uit te bannen, heeft het Keurmerk Letselschade maatregelen genomen om de dossierhandel in leed tegen te gaan.

Het nieuwe artikel 2.2.4. komt te luiden:
"Het is een keurmerkhouder en/of een van de bij het kantoor aangesloten behandelaren verboden om een vergoeding in financiële vorm dan wel in natura te voldoen aan enige partij, voor of verband houdende met de doorverwijzing van letselschadezaken. Hieronder wordt niet verstaan een jaarlijks relatiegeschenk, mits dit relatiegeschenk redelijk is en niet gezien kan worden als een verkapte provisie. Het is een keurmerkhouder wel toegestaan om op redelijke wijze reclame- uitingen te doen tegen passende advertentietarieven, mits dit niet gezien kan worden als verkapte provisie." Stichting Keurmerk Letselschade

En het Nivre meldt:
In de afgelopen periode zijn de gedragsregels verder aangescherpt, met name art. 7, meer in het bijzonder de volgende bepalingen:

 De (kandidaat) Register Expert zal onder meer nimmer door het doen van betalingen of het verstrekken van andere voordelen aan mogelijke opdrachtgevers, tussenpersonen of anderen direct of indirect bij het verschaffen van opdrachten betrokkenen, trachten opdrachten te verkrijgen.
 De (kandidaat) Register Expert zal nimmer door het aanbieden/ doen/verstrekken van betalingen of andere voordelen trachten bij het uitvoeren van een opdracht een bepaald resultaat te bewerkstelligen.

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies