Zoeken

Inloggen

Kort geding, provisionele vordering in letselschade zaken

Kort geding, provisionele vordering in letselschade zaken

Meer artikelen...

 1. RBNHO 300719 KG; zenuwuitval bij operatie aan bultje (Lipoom, neurinoom, schwannoom); niet (voldoende) aannemelijk geworden dat zkh verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld
 2. RBOBR 181218 KG, voorshands evident dat de uiteindelijke schade in de tonnen zal lopen. voorschot € 250.000 toegewezen
 3. RBGEL 231118 mislukte sterilisatie; provisionele vordering tzv schade, VAV, smartengeld en BGK; verzocht € 175.000,00, toegewezen € 21.000
 4. RBOBR 200918 KG: vordering aanvullend voorschot ivm verlies verdienvermogen als bokser afgewezen; causaal verband en schade betwist en zeer groot restitutierisico
 5. GHSHE 170718 KG: blootstelling aan calcine bij schoonmaak installatie, onvoldoende voorzorgsmaatregelen
 6. RBOVE 280518 nekklachten, voorschot op schadevergoeding afgewezen
 7. RBMNE 300418 voorschot van € 250.000,00 afgewezen, onvoldoende duidelijkheid over beperkingen en schade, restitutierisico
 8. Rb Den Haag 290118 kort geding; voorschotverzoek grotendeels afgewezen; kosten buiten rechte toegewezen; oordeel over vervolgtraject
 9. Rb Overijssel 170118 ongeval tussen elkaar tegemoetkomende fietsers; voorlopige voorziening in incident; voorschot € 10.000 toegewezen
 10. Rb Gelderland 291117 indiening vierde provisionele vordering; rb gelast een comparitie van partijen tzv voortvarende afwikkeling letselschadezaak
 11. Rb Gelderland 111017 incidentele vordering ex art 223 Rv afgewezen; onvoldoende aannemelijk dat schade hoger is dan reeds uitgekeerde bedrag
 12. Hof Amsterdam 130617 KG; vordering tot verwijdering van persoonsgegevens uit frauderegisters; bewijsvragen lenen zich niet voor beantwoording in kort geding
 13. Rb Oost-Brabant 200417 KG. HSB wand valt bij plaatsen op timmerman (uitzendkracht). Vordering op materiële werkgever in KG afgewezen.
 14. Rb Amsterdam 140417 KG. Voetletsel werknemer; Bevoorschotting i.a.v. orthop. expertise; gevraagd € 10.000, toegewezen € 4.000
 15. Rb Noord-Holland 290216 KG. klushuis verpaupert na ongeval; ass. schendt schadebeperkingsplicht door niet tijdig te bevoorschotten
 16. Rb Overijssel 170217 KG; Kop-staart botsing; Delta V tussen 6,5 en 14; oorzakelijk verband ongeval en gestelde klachten nog niet zichtbaar
 17. Rb Gelderland 271216 KG. Klap op hoofd na ruzie in café; totale extractie van het gebit? deskundigenbericht niet opportuun in KG; volgt afwijzing.
 18. Rb Rotterdam 231116 Kort geding. Toewijzing voorschot op buitengerechtelijke kosten ad. € 15.000,00.
 19. Rb Rotterdam 051216 Bestaan en omvang vordering niet voldoende mate aannemelijk gemaakt; groot restitutierisico
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 011116 tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnisen met oordeel over provisionele vorderingen
 21. Rb Midden-Nederland 280916 KG; wrongful life; voorschot tbv vervangende woonruimte afgewezen; uitgangspunt schadevergoedingsverplichting is verzorging bij ouders thuis
 22. Rb Den Haag 111016 KG: taxichauffeur neergestoken door vrijgelaten verdachte; spoedeisend belang tzv voorschot onvoldoende onderbouwd en restitutierisico
 23. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 230916 KG; voorschot; verzekeraar betwist met medisch advies causaal verband whiplashklachten; rb stelt eiser in gelegenheid op kosten gedaagde een neurologische second opinion te vragen
 24. GEA Curaçao 060916 KG; Voorschot inkomensschade na botsing toegewezen
 25. Hof 's-Hertogenbosch 130916 Hoger beroep in KG: noodzaak voor aanvullende bevoorschotting bovenop € 327.000,-- staat onvoldoende vast; restitutierisico is niet verwaarloosbaar
 26. Rb Den Haag 020916 eiser niet-ontvankelijk omdat verzekerde niet tijdig is opgeroepen; vordering aanvullend voorschot zou overigens niet toewijsbaar zijn geweest
 27. Rb Overijssel 110816 afwijzing in kort geding vanwege onduidelijk causaal verband ongeval en ptss; wel overeenstemming bereikt over verdere behandeling dossier
 28. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen; NAf 50.000 aanvullend voorschot
 29. Rb Gelderland 250316 provisionele vordering vakbond tzv veiligheidsmaatregelen mbt gevaarlijke stoffen
 30. Rb Midden-NL 010716 KG; hete thee over benen na glasbreuk theekopje; voorschot gevorderd van € 200.000 vanwege met name verlies arbeidsvermogen; toegewezen € 7.500
 31. Rb Gelderland 250316 KG; delay huisarts tzv netvliesloslating; vordering aanvullend voorschot; nader onderzoek vereist; € 15.000 toegewezen
 32. Rb Noord-Holland 081215 KG; vordering zoon tegen HA tzv afgifte dossier overleden moeder tbv klacht zorginstelling
 33. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: verzoek hervatting schadebehandeling afgewezen; geen spoedeisend belang en toegewezen deel vordering bevat voldoende prikkel
 34. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: aanvullende bevoorschotting verlies verdienvermogen ondernemer obv berekening ingeschakelde deskundige
 35. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: verzekeraar dient aanvullend te bevoorschotten conform rapport gezamenlijk benoemde bedrijfseconomisch deskundige
 36. Rb Gelderland 021015 KG tzv voorschot zelfstandige duiker/verpleegkundige afgewezen; klachten en causaal verband staan onvoldoende vast
 37. Rb Midden-Nederland 110915 Rb in kort geding: ernstige twijfel of sprake is van authentieke aanrijding, vordering afgewezen
 38. Rb Noord-NL 310815 KG; vordering tegen ziekenhuis tot opstellen behandeljournaal en afgifte stukken uit medisch dossier afgewezen
 39. Rb Midden-NL 170715 KG; gedeeltelijke toewijzing (€ 40.000) van vordering slachtoffer tot betaling aanvullend voorschot op BGK
 40. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 170715 KG: ongeval jonge motorrijder; in bodemzaak is aansprakelijkheid vastgesteld; toewijzing voorschot Afl. 150.000 (circa € 75.000)
 41. Hof 's-Hertogenbosch 260814 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; causaal verband schade betwist; voorschot van € 300.000,- tzv verlies verdienvermogen niet toewijsbaar
 42. Rb Gelderland 110314 KG: voorschot op schadevergoeding wegens letsel afgewezen; wijze aanhouding eiser door politie niet onrechtmatig
 43. Rb Gelderland 140214 KG; voorschot van € 30.000,00 op schadevergoeding na verkeersongeval
 44. Rb Midden-NL 220114 whiplash; kort geding; vordering aanvullend voorschot wordt na beoordeling deskundigenbericht afgewezen
 45. Rb Amsterdam 181013 KG; whiplash; voorshands niet aannemelijk dat eiser als gevolg van ongeval (voortdurende) klachten en beperkingen heeft
 46. Rb Overijssel 250913 KG; vordering voorschot afgewezen; omvang schade onvoldoende onderbouwd en aanzienlijk restitutierisico
 47. Rb Den Haag 190713 KG; meewerkend echtgenote in horecabedrijf vordert aanvullend voorschot; onvoldoende onderbouwd dat schade voorschot te boven gaat
 48. Rb Noord-Holland 140313 Bulgaarse bouwvakker valt van dak; voorschot EUR 15.000,00 mbt verlies arbeidsvermogen en smartengeld toegewezen in KG
 49. Rb Oost-NL 280313 vordering tzv smartengeld onvoldoende spoedeisend; procedure kent geen mogelijkheden voor nadere bewijslevering
 50. Rb 's-Gravenhage 111212 vordering voorschot in KG; niet gebleken is dat ass. met de tot nu toe betaalde voorschotten tekort is geschoten
 51. Rb Rotterdam 211212 kg; val door in verband met werkzaamheden gemaakte sparing in betonnen dak
 52. Rb Zutphen 250412 voorlopige voorziening; whiplash; causaal verband voorshands aangenomen; ass. dient te bevoorschotten gedurende procedure
 53. Hof Amsterdam 041011 afwijzing provisionele vordering vanwege ontbrekende cijfermatige onderbouwing
 54. Rb 's Gravenhage 150711 KG afwijzing aanvullend voorschot na val tijdens tramincident; enige lichte klachten volgs HTM; voll ao vlgs eiser
 55. Rb Rotterdam 220611 toetsingskader provisionele eis in schadestaatproc. gedeeltelijk toegewezen; gevorderd 40.000, toegewezen 10.000
 56. Hof Leeuwarden 080211 asbest, beoordeling in KG leidt tot afwijzing
 57. Rb R.dam 151210 KG belang bij voorschot voor eiser thans groter dan belang Amlin om absoluut zeker te weten dat zij niet teveel uitkeert.
 58. Rb Den Haag 191010, KG Voorschot geldvordering n.a.v. de Schiphol-brand; afgewezen; onvoldoende waarschijnlijkheid, restitutierisico
 59. Rb Alkmaar 260810 (Kort Geding) Voor het verrichten van onderzoek is in de onderhavige kort gedingprocedure geen plaats
 60. Rb R.dam 290610 voorzieningenrechter wijst vordering toe in verband met financiele noodsituatie, ondanks afwezigheid schadestaat, en ondanks voorshands toereikend voorschot
 61. Rb Arnhem 111109 afwijzing provisionele vordering na delay bij behandeling beenfractuur
 62. Hof L.warden 241109 kg ook toekomstschade speelt een rol bij de oordeel over aannemelijkheid van de vordering
 63. HR 091009 81RO, overwegingen m.b.t. restitutierisico, causaal verband en waardering van feitelijke aard
 64. Rb Assen 100609 vordering niet in voldoende mate aannemelijk geworden om deze in KG te kunnen toewij
 65. Rb. Arnhem 030907 prins carnaval valt van podium; geen spoedeisend belang bij voorschot
 66. Rb Den Bosch kg 090707 vordering vanwege smartengeld niet voldoende spoedeisend, inkomsten wel
 67. Hof Arnhem 170407 whiplash, k.g. hoger beroep; € 1.526,50 voorschot op kosten fysio. toegewezen
 68. Rb Assen 020407 k.g.; zelfstandig ondernemer; arbeidsongeschiktheidsverz. en niet nakomen vok

Deze website maakt gebruik van cookies