Zoeken

Inloggen

Kort geding, provisionele vordering in letselschade zaken

Kort geding, provisionele vordering in letselschade zaken

Meer artikelen...

 1. RBROT 170522 KG val door sparingen in vloer; voorschot € 50.000,00 toegewezen na concept-rapp. psychiater; eiser dient stukken ter beschikking te stellen
 2. RBMNE 260122 KG; Beenamputatie bij arterieel bedreigde voet; Vordering tzv voorschot afgewezen; deskundigenonderzoek afwachten. (2)
 3. RBLIM 201021 afwijzing voorschot; gezien tijdsverloop geen zodanig dringend belang dat hoofdzaak niet kan worden afgewacht
 4. RBAMS 140521 KG uurtarief van € 245,- excessief voor belangenbehartiger zonder aantoonbare kennis van letselschade (2)
 5. RBOVE 280421 KG; Afwijzing; voorschot VAV en BGK & vordering tzv afleggen huisbezoek
 6. RBROT 210421 VoVo, voorschot € 296.209,00; getraumatiseerde artrose bij zelfstandige, 4 expertises, neur, orth, vza, ad (2)
 7. RBOVE 240920 voorlopige voorziening na blootstelling aan ozon op werkplek; Causaal verband vooralsnog niet vaststaand
 8. RBROT 140520 voorlopig oordeel over provisionele vordering tzv bevoorschotting: niet op eenvoudige wijze vast te stellen
 9. BNNE 170720 KG schade aan pand sportschool; afwijzing materiële schade vanwege resp. verpanding en onvoldoende onderbouwing; immateriële schade € 5000,00
 10. RBROT 290520 vorderingen tzv voorschot tbv client, voorschot bgk en voorschot expertise afgewezen
 11. RBROT 110320 verkeersongeval in Dld; Duits recht van toepassing; vordering voorschot (provisionele eis) afgewezen, nu toedracht niet vast staat
 12. RBNHO 160120 KG: letsel personal kickbokstrainer; staking persoonlijk onderzoek; aanvullend voorschot gedeeltelijk toegewezen
 13. RBDHA 270220 KG; terroristische aanslag in tram Utrecht; passagier vordert inzage in ál het beschikbare beeldmateriaal om poging tot moord of doodslag te bewijzen; mogelijkheid art 12 Sv; vordering afgewezen
 14. RBMNE 050220 KG: verzoek voorschot zelfstandige garagehouder; klachten in ieder geval deels aannemelijk als ongevalsgevolg; verzocht € 65.000, toegewezen € 15.000
 15. RBROT 220120 KG; betaling (nader) voorschot afgewezen; zonder deskundigenoordeel is causaliteit onvoldoende aannemelijk; invloed Delta V
 16. RBMNE 270919 KG; SO met ernstig letsel; Vordering jegens verzekeraar om passende woonruimte ter beschikking te stellen afgewezen
 17. RBAMS 280619 KG: causaal verband whiplashschade betwist ogv o.m. lage Delta-V; nader (deskundigen)onderzoek nodig, waarvoor kort geding zich niet leent
 18. RBNHO 300719 KG; zenuwuitval bij operatie aan bultje (Lipoom, neurinoom, schwannoom); niet (voldoende) aannemelijk geworden dat zkh verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld
 19. RBOBR 181218 KG, voorshands evident dat de uiteindelijke schade in de tonnen zal lopen. voorschot € 250.000 toegewezen
 20. RBGEL 231118 mislukte sterilisatie; provisionele vordering tzv schade, VAV, smartengeld en BGK; verzocht € 175.000,00, toegewezen € 21.000
 21. RBOBR 200918 KG: vordering aanvullend voorschot ivm verlies verdienvermogen als bokser afgewezen; causaal verband en schade betwist en zeer groot restitutierisico
 22. GHSHE 170718 KG: blootstelling aan calcine bij schoonmaak installatie, onvoldoende voorzorgsmaatregelen
 23. RBOVE 280518 nekklachten, voorschot op schadevergoeding afgewezen
 24. RBMNE 300418 voorschot van € 250.000,00 afgewezen, onvoldoende duidelijkheid over beperkingen en schade, restitutierisico
 25. Rb Den Haag 290118 kort geding; voorschotverzoek grotendeels afgewezen; kosten buiten rechte toegewezen; oordeel over vervolgtraject
 26. Rb Overijssel 170118 ongeval tussen elkaar tegemoetkomende fietsers; voorlopige voorziening in incident; voorschot € 10.000 toegewezen
 27. Rb Gelderland 291117 indiening vierde provisionele vordering; rb gelast een comparitie van partijen tzv voortvarende afwikkeling letselschadezaak
 28. Rb Gelderland 111017 incidentele vordering ex art 223 Rv afgewezen; onvoldoende aannemelijk dat schade hoger is dan reeds uitgekeerde bedrag
 29. Hof Amsterdam 130617 KG; vordering tot verwijdering van persoonsgegevens uit frauderegisters; bewijsvragen lenen zich niet voor beantwoording in kort geding
 30. Rb Oost-Brabant 200417 KG. HSB wand valt bij plaatsen op timmerman (uitzendkracht). Vordering op materiële werkgever in KG afgewezen.
 31. Rb Amsterdam 140417 KG. Voetletsel werknemer; Bevoorschotting i.a.v. orthop. expertise; gevraagd € 10.000, toegewezen € 4.000
 32. Rb Noord-Holland 290216 KG. klushuis verpaupert na ongeval; ass. schendt schadebeperkingsplicht door niet tijdig te bevoorschotten
 33. Rb Overijssel 170217 KG; Kop-staart botsing; Delta V tussen 6,5 en 14; oorzakelijk verband ongeval en gestelde klachten nog niet zichtbaar
 34. Rb Gelderland 271216 KG. Klap op hoofd na ruzie in café; totale extractie van het gebit? deskundigenbericht niet opportuun in KG; volgt afwijzing.
 35. Rb Rotterdam 231116 Kort geding. Toewijzing voorschot op buitengerechtelijke kosten ad. € 15.000,00.
 36. Rb Rotterdam 051216 Bestaan en omvang vordering niet voldoende mate aannemelijk gemaakt; groot restitutierisico
 37. Hof Arnhem-Leeuwarden 011116 tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnisen met oordeel over provisionele vorderingen
 38. Rb Midden-Nederland 280916 KG; wrongful life; voorschot tbv vervangende woonruimte afgewezen; uitgangspunt schadevergoedingsverplichting is verzorging bij ouders thuis
 39. Rb Den Haag 111016 KG: taxichauffeur neergestoken door vrijgelaten verdachte; spoedeisend belang tzv voorschot onvoldoende onderbouwd en restitutierisico
 40. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 230916 KG; voorschot; verzekeraar betwist met medisch advies causaal verband whiplashklachten; rb stelt eiser in gelegenheid op kosten gedaagde een neurologische second opinion te vragen
 41. GEA Curaçao 060916 KG; Voorschot inkomensschade na botsing toegewezen
 42. Hof 's-Hertogenbosch 130916 Hoger beroep in KG: noodzaak voor aanvullende bevoorschotting bovenop € 327.000,-- staat onvoldoende vast; restitutierisico is niet verwaarloosbaar
 43. Rb Den Haag 020916 eiser niet-ontvankelijk omdat verzekerde niet tijdig is opgeroepen; vordering aanvullend voorschot zou overigens niet toewijsbaar zijn geweest
 44. Rb Overijssel 110816 afwijzing in kort geding vanwege onduidelijk causaal verband ongeval en ptss; wel overeenstemming bereikt over verdere behandeling dossier
 45. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen; NAf 50.000 aanvullend voorschot
 46. Rb Gelderland 250316 provisionele vordering vakbond tzv veiligheidsmaatregelen mbt gevaarlijke stoffen
 47. Rb Midden-NL 010716 KG; hete thee over benen na glasbreuk theekopje; voorschot gevorderd van € 200.000 vanwege met name verlies arbeidsvermogen; toegewezen € 7.500
 48. Rb Gelderland 250316 KG; delay huisarts tzv netvliesloslating; vordering aanvullend voorschot; nader onderzoek vereist; € 15.000 toegewezen
 49. Rb Noord-Holland 081215 KG; vordering zoon tegen HA tzv afgifte dossier overleden moeder tbv klacht zorginstelling
 50. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: verzoek hervatting schadebehandeling afgewezen; geen spoedeisend belang en toegewezen deel vordering bevat voldoende prikkel
 51. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: aanvullende bevoorschotting verlies verdienvermogen ondernemer obv berekening ingeschakelde deskundige
 52. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: verzekeraar dient aanvullend te bevoorschotten conform rapport gezamenlijk benoemde bedrijfseconomisch deskundige
 53. Rb Gelderland 021015 KG tzv voorschot zelfstandige duiker/verpleegkundige afgewezen; klachten en causaal verband staan onvoldoende vast
 54. Rb Midden-Nederland 110915 Rb in kort geding: ernstige twijfel of sprake is van authentieke aanrijding, vordering afgewezen
 55. Rb Noord-NL 310815 KG; vordering tegen ziekenhuis tot opstellen behandeljournaal en afgifte stukken uit medisch dossier afgewezen
 56. Rb Midden-NL 170715 KG; gedeeltelijke toewijzing (€ 40.000) van vordering slachtoffer tot betaling aanvullend voorschot op BGK
 57. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 170715 KG: ongeval jonge motorrijder; in bodemzaak is aansprakelijkheid vastgesteld; toewijzing voorschot Afl. 150.000 (circa € 75.000)
 58. Hof 's-Hertogenbosch 260814 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; causaal verband schade betwist; voorschot van € 300.000,- tzv verlies verdienvermogen niet toewijsbaar
 59. Rb Gelderland 110314 KG: voorschot op schadevergoeding wegens letsel afgewezen; wijze aanhouding eiser door politie niet onrechtmatig
 60. Rb Gelderland 140214 KG; voorschot van € 30.000,00 op schadevergoeding na verkeersongeval
 61. Rb Midden-NL 220114 whiplash; kort geding; vordering aanvullend voorschot wordt na beoordeling deskundigenbericht afgewezen
 62. Rb Amsterdam 181013 KG; whiplash; voorshands niet aannemelijk dat eiser als gevolg van ongeval (voortdurende) klachten en beperkingen heeft
 63. Rb Overijssel 250913 KG; vordering voorschot afgewezen; omvang schade onvoldoende onderbouwd en aanzienlijk restitutierisico
 64. Rb Den Haag 190713 KG; meewerkend echtgenote in horecabedrijf vordert aanvullend voorschot; onvoldoende onderbouwd dat schade voorschot te boven gaat
 65. Rb Noord-Holland 140313 Bulgaarse bouwvakker valt van dak; voorschot EUR 15.000,00 mbt verlies arbeidsvermogen en smartengeld toegewezen in KG
 66. Rb Oost-NL 280313 vordering tzv smartengeld onvoldoende spoedeisend; procedure kent geen mogelijkheden voor nadere bewijslevering
 67. Rb 's-Gravenhage 111212 vordering voorschot in KG; niet gebleken is dat ass. met de tot nu toe betaalde voorschotten tekort is geschoten
 68. Rb Rotterdam 211212 kg; val door in verband met werkzaamheden gemaakte sparing in betonnen dak
 69. Rb Zutphen 250412 voorlopige voorziening; whiplash; causaal verband voorshands aangenomen; ass. dient te bevoorschotten gedurende procedure
 70. Hof Amsterdam 041011 afwijzing provisionele vordering vanwege ontbrekende cijfermatige onderbouwing
 71. Rb 's Gravenhage 150711 KG afwijzing aanvullend voorschot na val tijdens tramincident; enige lichte klachten volgs HTM; voll ao vlgs eiser
 72. Rb Rotterdam 220611 toetsingskader provisionele eis in schadestaatproc. gedeeltelijk toegewezen; gevorderd 40.000, toegewezen 10.000
 73. Hof Leeuwarden 080211 asbest, beoordeling in KG leidt tot afwijzing
 74. Rb R.dam 151210 KG belang bij voorschot voor eiser thans groter dan belang Amlin om absoluut zeker te weten dat zij niet teveel uitkeert.
 75. Rb Den Haag 191010, KG Voorschot geldvordering n.a.v. de Schiphol-brand; afgewezen; onvoldoende waarschijnlijkheid, restitutierisico
 76. Rb Alkmaar 260810 (Kort Geding) Voor het verrichten van onderzoek is in de onderhavige kort gedingprocedure geen plaats
 77. Rb R.dam 290610 voorzieningenrechter wijst vordering toe in verband met financiele noodsituatie, ondanks afwezigheid schadestaat, en ondanks voorshands toereikend voorschot
 78. Rb Arnhem 111109 afwijzing provisionele vordering na delay bij behandeling beenfractuur
 79. Hof L.warden 241109 kg ook toekomstschade speelt een rol bij de oordeel over aannemelijkheid van de vordering
 80. HR 091009 81RO, overwegingen m.b.t. restitutierisico, causaal verband en waardering van feitelijke aard
 81. Rb Assen 100609 vordering niet in voldoende mate aannemelijk geworden om deze in KG te kunnen toewij
 82. Rb. Arnhem 030907 prins carnaval valt van podium; geen spoedeisend belang bij voorschot
 83. Rb Den Bosch kg 090707 vordering vanwege smartengeld niet voldoende spoedeisend, inkomsten wel
 84. Hof Arnhem 170407 whiplash, k.g. hoger beroep; € 1.526,50 voorschot op kosten fysio. toegewezen
 85. Rb Assen 020407 k.g.; zelfstandig ondernemer; arbeidsongeschiktheidsverz. en niet nakomen vok

Deze website maakt gebruik van cookies