Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Assen 020407 k.g.; zelfstandig ondernemer; arbeidsongeschiktheidsverz. en niet nakomen vok

Rb Assen 02-04-07kort geding; zelfstandig ondernemer; arbeidsongeschiktheidsverzekering en niet nakomen vok
Vorderingen tot hervatting uitkering en nakoming vaststellingsovereenkomst afgewezen Een zelfstandig ondernemer raakt in 2001 betrokken bij een auto-ongeluk. De veroorzaker van het ongeluk was WA-verzekerd bij Univé. Univé erkent aansprakelijkheid en keert voorschotten uit. Daarnaast ontving de ondernemer uit hoofde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Univé vanaf datum ongeluk maandelijks een uitkering. Partijen hebben in oktober 2006 een overeenkomst gesloten waarbij de geleden en nog te lijden schade tegen finale kwijting zou worden afgekocht. Kort na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst stopt Univé de a.o.-uitkering en Univé is niet meer bereid de vaststellingsovereenkomst na te komen. De ondernemer zou hervatting van zijn werkzaamheden niet hebben doorgegeven aan Univé en zou niet meer arbeidsongeschikt zijn. De ondernemer vordert in kort geding hervatting van de betaling van de uitkering en nakoming van de vaststellingsovereenkomst. De voorzieningenrechter acht de vorderingen in kort geding niet toewijsbaar, in verband met het ontbreken van onverwijlde spoed en de aanwezigheid van een restitutierisico (ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst) en in verband met de verwachting dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de vordering tot hervatting van de uitkering in een bodemprocedure niet zal worden toegewezen. (Samenvatting www.rechtspraak.nl)
LJN BA2143

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies