Artikelen

Rb Noord-Holland 270116 kosten gevorderd € 4.887,75, begroot op 12,5 x 250,00 + 6% + 21% + griffierechten, totaal € 4.086,13

Hoofdcategorie: Kosten Binnen Rechte
Categorie: Kosten van Deelgeschil

Rb Noord-Holland 270116 schoonmaakster botst op ongemarkeerde glazen wand; strijd met artikel 3.11 lid 4 Arbeidsomstandighedenbesluit; schending zorgplicht;
- kosten gevorderd € 4.887,75, begroot op 12,5 x 250,00 + 6% + 21% + griffierechten, totaal € 4.086,13

5.15.

Op grond van artikel 1019aa Rv moet de kantonrechter de kosten van deze procedure begroten en daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking nemen. Bij de begroting van de kosten geldt de zogeheten dubbele redelijkheidstoets, dat wil zeggen dat zowel het inroepen van de rechtsbijstand als de daarvoor gemaakt kosten redelijk moeten zijn. [de werknemer] maakt aanspraak op een bedrag van € 4.887,75, terwijl Succes een bedrag van maximaal € 4.000,00 redelijk vindt. De kantonrechter begroot de kosten gelet op de aard en de complexiteit van de zaak in redelijkheid op een bedrag van € 4.086,13, te weten uitgaande van 12.5 uur en een uurtarief van € 250,00, met een opslag voor kantoorkosten van 6% en vermeerderd met 21% btw en € 78,00 aan griffierechten.ECLI:NL:RBNHO:2016:4683

Deze website maakt gebruik van cookies