Artikelen

RBDHA 191218 kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek 8 uur x € 220,00 + 21% btw

Hoofdcategorie: Kosten Binnen Rechte
Categorie: Kosten van Deelgeschil

RBDHA 191218 dat werkneemster ongeval in spoelkeuken is overkomen kan niet worden vastgesteld
- kosten begroot, niet toegewezen, cf verzoek 8 uur x € 220,00 + 21% btw

Kosten deelgeschil

4.5.
Ingevolge artikel 1019aa Rv dient de kantonrechter de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door letsel lijdt te begroten, ook als het verzoek wordt afgewezen. Hierbij dient de dubbele redelijkheidstoets gehanteerd te worden: het dient redelijk te zijn dat de kosten zijn gemaakt en de hoogte van de kosten dient eveneens redelijk te zijn. Dit betekent dat indien een deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komen (TK 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 12).

4.6.
De kantonrechter is van oordeel dat van een volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure geen sprake is aangezien partijen belang hebben bij duidelijkheid over de aansprakelijkheidsvraag. Er zal worden overgaan tot begroting van de kosten.

4.7.
De gemachtigde van [verzoeker] heeft verzocht de kosten te begroten op € 2.208,60 bestaande uit de volgende bedragen. Een bedrag van € 1.760,00 waarbij is uitgegaan van 8 uur tegen een uurtarief van € 220,00 nog te vermeerderen met 21% btw. Dit bedrag dient voorts nog vermeerderd te worden met het betaalde griffierecht van € 79,00. ISS heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt zodat de kantonrechter dienovereenkomstig de kosten zal begroten.

4.8.
Aangezien de aansprakelijkheid van ISS niet vast staat, is de verzochte veroordeling van ISS tot voldoening van deze kosten niet toewijsbaar. Ten overvloede merkt de kantonrechter op dat het begrote bedrag uitsluitend verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van ISS alsnog in rechte komt vast te staan. ECLI:NL:RBDHA:2018:16139

Deze website maakt gebruik van cookies