Zoeken

Inloggen

Artikelen

Verhaal van kosten van een fraudeonderzoek; annotatie bij Rb. Assen 250707, mw. mr. A.F.M. de Groot

Verhaal van kosten van een fraudeonderzoek; annotatie bij Rb. Assen 250707, door mw. mr. A.F.M. de Groot
Wanneer een verzekeraar vermoedt dat hij opzettelijk is misleid, is hij onder omstandigheden gerechtigd te onderzoeken of dit vermoeden juist is. Bij een dergelijk fraudeonderzoek wordt doorgaans gebruik gemaakt van twee onderzoekmethoden, te weten het observeren van de betrokkene met technische hulpmiddelen en het inwinnen van informatie bij derden.. De verzekeraar verricht dit onderzoek normaal gesproken niet zelf en zal hiervoor dus een onderzoekbureau in moeten schakelen. De kosten van een dergelijk onderzoek zullen over het algemeen enkele duizenden euro’s bedragen en de verzekeraar zal deze kosten – in eerste instantie – zelf moeten betalen. Verhaal van de gemaakte kosten op de frauderende partij blijkt in de praktijk lastig. De Rechtbank Assen heeft echter op 25 juli 2007 een interessante uitspraak gedaan over het verhaal van kosten van een fraudeonderzoek. Piv-site

Deze website maakt gebruik van cookies