Zoeken

Inloggen

Artikelen

HR161205 (togglebaan)Voorzien in Levensonderhoud , annotatie v mw. Horstman bij Pruisken / Organice piv bulletin 2006 nr 3

Voorzien in levensonderhoud:
In tegenstelling tot het ‘gewone’ schadevergoedingsrecht hebben bij overlijdensschade anderen dan degene tegenover wie onrechtmatig is gehandeld een eigen recht op schadevergoeding. In geval er jegens de overledene aansprakelijkheid zou hebben bestaan kunnen nabestaanden uit eigen hoofde aanspraak hebben op schadevergoeding. Annotatie bij HR 16 december 2005, LJN-Nr. AU6089 (Togglebaan ) door Mevrouw mr. E. M. Horstman. PIV-bulletin

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies