Artikelen

Rb Utrecht 230211 verweer dat schade beperkt kan worden door andere medicijnen of andere psychologische behandeling past gedaagde niet

Hoofdcategorie: Schadebeperkingsplicht
Categorie: Medische behandeling

Rb Utrecht 230211 verweer dat schade beperkt kan worden door andere medicijnen of andere psychologische behandeling past gedaagde niet
2.14.  Voor zover [gedaagde], naast de in 2.13 genoemde verweren, aanvoert dat [eiseres] haar schade kan beperken door andere. bloedverdunnende medicijnen te gebruiken of andere therapieën te volgen in verband met haar psychische klachten, overweegt de rechtbank dat dergelijke opmerkingen [gedaagde] niet passen.
Welke medicijnen [eiseres] gebruikt wordt - in overleg met [eiseres] - vastgesteld door de behandelend arts. Gesteld noch gebleken is dat door het medicijngebruik extra schade is of zal ontstaan. Dit punt behoeft dan ook geen nadere bespreking.
De door [eiseres] te volgen therapieën worden door haar in overleg met haar artsen vastgesteld. Welke therapie dat is, is aan [eiseres] te bepalen en niet aan [gedaagde]. De rechtbank ziet de opmerking van [gedaagde] hoogstens als een advies, maar niet als een verweer dat zou kunnen leiden tot vermindering van de aan [gedaagde] toe te rekenen schade.  LJN BP7551

Deze website maakt gebruik van cookies