Artikelen

Rb Zwolle 070207 noodzaak door expert aangeduide behandeling te ondergaan

Hoofdcategorie: Schadebeperkingsplicht
Categorie: Medische Behandeling

Rb Zwolle 070207 ihk van schadebeperkingsplicht ontstane noodzaak door expert aangeduide behandeling te ondergaan
2.1.  In het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen en beslist dat van [eiseres] gevergd kan worden dat zij in het kader van haar schadebeperkingsplicht alsnog een serieuze poging onderneemt om de behandelsuggesties van dr. Kemperman op te volgen. De rechtbank heeft [eiseres] in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of zij alsnog gedragstherapie zal ondergaan en of zij zich in dat kader zal wenden tot de kliniek van dr. Rombouts.

2.2.  [eiseres] heeft laten weten besloten te hebben een serieuze poging te ondernemen en zich in dat kader, als eerste stap, onder behandeling te stellen van een eerstelijns psychologenpraktijk te Emmeloord.

Allianz heeft daarop aangegeven dat [eiseres] met deze behandeling de behandelsuggesties van Kemperman niet opvolgt.

2.3.  Het antwoord op de vraag of [eiseres] met haar keuze voor een eerstelijns psychologenpraktijk heeft voldaan aan de behandelsuggesties van dr. Kemperman kan in het midden blijven nu [eiseres] in haar antwoordakte heeft gesteld dat zij besloten heeft deel te nemen aan een dagbehandelingsprogramma en/of een klinische opname in het AMC te Amsterdam.

[eiseres] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat, mede gezien de reisafstand en de praktische mogelijkheden van haar ouders om haar te begeleiden, een behandeling in Amsterdam veruit de voorkeur verdient boven een behandeling in Groningen. In dat kader is van belang dat [eiseres] onweersproken heeft gesteld dat de met name door dr. Kemperman genoemde psychiater Rombouts niet meer in Groningen werkzaam is.

2.4.  Nu [eiseres] gevolg lijkt te geven aan hetgeen op grond van de op haar rustende schadebeperkingsplicht van haar gevergd mag worden, kan een beoordeling van de vraag welke consequenties het niet voldoen aan die verplichting heeft voor de diverse schadeposten vooralsnog -totdat duidelijk is of [eiseres] zich voldoende heeft ingespannen om de gesuggereerde behandeling of eventuele in het AMC te suggereren behandelingen te volgen- achterwege blijven.
LJN BA 8627

Deze website maakt gebruik van cookies