Zoeken

Inloggen

Artikelen

Delta v Prof. Dr. Castro reageert op de artikelen van mr. R. Meelker en mw. mr. S.C. van Veldhoven i

Delta v Prof. Dr. Castro reageert op de artikelen van mr. R. Meelker en mw. mr. S.C. van Veldhoven in Piv-bulletin 2009/1
Samenvatting
Ongeacht welke meningen in verschillende media worden gepubliceerd, een vaststaande en onaantastbare regel is dat – onafhankelijk van de aard en lokalisatie van een letsel – een dergelijk letsel alleen kan optreden, als de verhouding tussen de inwerkende biomechanische belasting en de belastbaarheid van de benadeelde of het desbetreffende lichaamsdeel ten tijde van het inwerken van deze belasting is verstoord. Deze regel geldt dus óók voor het optreden van een ‘whiplash’-letsel. In het kader van een expertise met als middelpunt de causaliteitsvraag is het dan ook een conditio sine qua non te achterhalen, enerzijds hoe hoog deze belasting (in de regel door een natuurkundige te bepalen) was en anderzijds of er bij het slachtoffer factoren waren die de belastbaarheid beïnvloedden.

Het analyseren van deze belastbaarheid en in het bijzonder ook het aansluitende relateren van de belasting met de belastbaarheid is een taak, die is weggelegd voor de medische expert: hij bepaalt uiteindelijk de waarschijnlijkheid voor het optreden van een letsel tengevolge van het ongeval en niet de natuurkundige. Het wordt de hoogste tijd dat deze regel óók vanuit juridisch oogpunt wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Dat dit ook al geschiedt toont niet alleen het bovenstaande Hof Arnhem, maar kan ook worden geïllustreerd met een actueel vonnis van der Bundesgerichtshof in Duitsland 8 . Daarin wordt het belang van een medische expertise (naast een biomechanische) expliciet beschreven. Piv-bulletin

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies