Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 150610 whiplash, deskundigenbericht psychiater; deskundige acht neuropsychologisch en milieu-onderzoek wenselijk

Hoofdcategorie: Onderzoek m.b.t. medische kwesties
Categorie: Medische expertise bij whiplash

Hof 's-Hertogenbosch 150610 whiplash, deskundigenbericht psychiater; deskundige acht neuropsychologisch en milieu-onderzoek wenselijk

vervolg op: hof-den-bosch-071008-whiplash-0-fi-omkeringsregel-nvt-geen-stoornis-in-door-hr-bedoelde-zin en
hof-s-hertogenbosch-080909-whiplash-benoeming-psychiater-en-vraagstelling-iwmd-met-wijziging

10 Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

10.1.
Reaal heeft op 1 oktober 2009 het voorschot van € 2.000,-- op de aangegeven wijze voldaan.

10.2.
De deskundige heeft bij brief van 21 december 2009 aan de griffie van het hof bericht dat hij het wenselijk acht dat ook een neuro-psychologisch onderzoek en een milieu-onderzoek zal plaatsvinden.
Mr. P.C. Knijp, de behandeld advocaat van Reaal, heeft bij brief van 5 februari 2010 bericht dat Reaal geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde onderzoeken, en een voorstel voor de te benoemen personen gedaan.
Mr. T.G.M. Gersjes heeft bij brief van 15 februari 2010 gereageerd eveneens medegedeeld geen bezwaar te hebben en zijnerzijds een voorstel voor een deskundige gedaan. Bij brief van 18 februari 2010 heeft mr. Gersjes zijn brief van 15 februari 2010 weer ingetrokken.
Op verzoek van het hof heeft de deskundige [psychiater] bij brief van 12 maart 2010 voorgesteld dr. [psycholoog 1] als (neuro)psycholoog te benoemen en mevrouw [milieuonderzoeker] als milieurapporteur. De deskundige [psychiater] stelt voor aan deze twee personen de vragen voor te leggen die in het tussenarrest van 8 september 2009 zijn gesteld, en vervolgens tot een integrale beantwoording te komen.
Mr. Gersjes heeft namens [appellant] bij brief van 31 maart 2010 laten weten daartegen geen bezwaar te hebben. Mr. Rupert heeft bij brief van 8 april 2010 namens Reaal bericht dat ook Reaal geen bezwaar heeft. Hij heeft nog een aantal voorstellen voor vragen aan de milieurapporteur gedaan. Het hof heeft daarop bij brief van 13 april 2010 aan de deskundige [psychiater] verzocht te laten weten of hij de voorkeur geeft aan een afzonderlijke benoeming door het hof van dr. [psycholoog 1] en mevrouw [milieuonderzoeker] tot deskundige, of dat hij onderzoeken wilt gebruiken bij zijn rapport, in welk geval hij zijn voorschot kan verhogen.
Dr. [psychiater] heeft bij brief van 29 april 2010 aan het hof laten weten die laatste optie te kiezen, waarbij zijn voorschot inclusief de kosten van dr. [psycholoog 1] en mevrouw [milieuonderzoeker] zal bedragen € 7.500,-- (waarvan, voegt het hof toe, reeds € 2.000,-- door Reaal is voldaan).
Partijen hebben, daartoe uitgenodigd, tegen dit voorstel geen bezwaar gemaakt.

10.3.
Het hof zal overeenkomstig het vorenstaande het voorschot voor de deskundige [psychiater] verhogen met € 5.500,--, welk bedrag - evenals het reeds betaalde bedrag van € 2.000,-- - dient te worden voldaan door Reaal. ECLI:NL:GHSHE:2010:1936

Deze website maakt gebruik van cookies