Zoeken

Inloggen

Artikelen

Medische kosten bij Letselschade

Meer artikelen...

 1. Rb Limburg 080217 medische kosten € 1.824,00 + PM
 2. Rb Rotterdam 060616 vordering tot betaling 2e multidisciplinair revalidatietraject, ondanks minimale stappen in eerste traject, toegewezen
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 orthomoleculaire geneesmiddelen niet in causaal verband met ongeval
 4. Rb Amsterdam 180315 bij gebreke van deugdelijke toelichting bij facturen tzv therapieen wordt schade begroot op jaarlijkse eigen bijdrage gedurende 6 jaar
 5. Rb Noord-Holland 081014 voor 2007 en 2008 aansluiting bij de richtlijn revalidatie daggeldvergoedingen van 2009; gedurende maximaal 1 jaar
 6. Rb Zeeland-West-Brabant 131113 verlies voortanden boven en onder: tandartskosten 12.500
 7. Hof Amsterdam 180613 kosten neuropsycholoog komen voor vergoeding in aanmerking, achterwege blijvend succes van de behandeling niet relevant
 8. Rb Rotterdam 280314 mishandeling in groepsverband, oordeel over toekomstige tandheelkundige kosten
 9. De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding per 01/01/2014
 10. Hof 's-Hertogenbosch 051113 whiplash; kosten aanvullende verzekering ivm fysio en mislopen collectiviteitskorting zorgverzekering is schade
 11. Rb Amsterdam 110913 ontbreken verplichte verzekering ziektekosten doet niet af aan vergoedingsverplichting gedaagde
 12. Rb Overijssel 110613 kosten osteopaat, paragnost, kinesiotherapeut en Braindynamics afgewezen, want geen reguliere medische noodzaak
 13. Rb Rotterdam 080513 whiplash; op advies ha en fysio gekochte aangepaste stoel is op schadebeperking gerichte redelijke maatregel
 14. Hof 's-Hertogenbosch 260213 letsel gebit; zeer waarschijnlijk dat in de toekomst implantaten nodig zijn
 15. Hof Amsterdam 181212 whiplash; fysiotherapie boven het bedrag dat was toegezegd door ass onvoldoende onderbouwd
 16. Rb Utrecht 150812 toekomstig eigen risico zorgverzekering voor de helft toegewezen
 17. Rb 's-Gravenhage 180712 schade dij-zenuw; kosten stamceltherapie afgewezen nu het gaat om in NL en Dld verboden therapie
 18. Rb 's-Hertogenbosch 280312 whiplash; kosten neuraaltherapie; gezichtspunt: in beginsel redelijk indien er ziektekostenverzekeraars zijn die deze kosten vergoeden
 19. Rb Amsterdam 180511 na delay in behandeling: kosten second opinion en behandeling in Ddl zodanig ver verwijderd dat schade niet kan worden toegerekend
 20. Hof Den Bosch 060410 vaststelling schade coupeuselerares ontspanningsoefeningen/yoga
 21. Rb Middelburg 141009 whiplash, kosten fysiotherapie, orthomanuele therapie, geen wetenschappelijk onderbouwde medische noodzaak voor langdurige fysio
 22. Hof Arnhem 170209 whiplash, orthomanuele therapie, sporten, massage en nekkragen; afgewezen
 23. Rb Utrecht 121108 dubbele redelijkheidstoets bij beoordeling medische- en paramedische kosten
 24. Rb Utrecht 190907 onderbeenfractuur na ongeval bij gladheid, kosten verzorging, huurauto, tens-app.
 25. Rb Arnhem 190907 oogletsel na mishandeling, asielkosten hond, psychotherapie, reiskosten moeder
 26. Rb Zwolle 070207 acupunctuur- en laserbehandeling geen redelijke keuze in het licht van adviezen
 27. Hof Arnhem 170407 whiplash, k.g. hoger beroep; € 1.526,50 voorschot op kosten fysio. toegewezen
 28. Rb Den Bosch 110407 toekenning ziekenhuisdaggeldvergoeding conform aanbevelingen NPP