Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Amsterdam 180511 na delay in behandeling: kosten second opinion en behandeling in Ddl zodanig ver verwijderd dat schade niet kan worden toegerekend

Rb Amsterdam 180511 na delay in behandeling: kosten second opinion en behandeling in Ddl zodanig ver verwijderd dat schade niet kan worden toegerekend
4.14.  [A] c.s. hebben ter zitting gesteld dat deze kosten in causaal verband staan met de medische fout. In het fictieve geval zonder medische fout (dus in geval van een vier maanden eerdere diagnose en adequate behandeling) zouden zij niet zijn afgereisd naar Duitsland omdat [E] op dat moment nog niet zo verzwakt was als vier maanden later en nog adequate behandeling in het ziekenhuis van OLVG had kunnen plaatsvinden, aldus [A] c.s. OLVG heeft deze vordering gemotiveerd betwist.

4.15.  De stelling van [A] c.s. dat zij deze kosten hebben betaald en derhalve vorderingsgerechtigd zijn, is door OLVG niet betwist, zodat de rechtbank deze stelling als vaststaand aanneemt.
Ook indien zou komen vast te staan dat, zoals [A] c.s. stellen en OLVG betwist, [A] c.s. in het fictieve geval zonder medische fout deze kosten niét zouden hebben gemaakt, kan naar het oordeel van de rechtbank deze vordering niet worden toegewezen. Zoals onweersproken is aangevoerd door OLVG, hebben [E] en zijn familie op eigen initiatief besloten naar Duitsland te gaan voor een second opinion en nadere behandeling, zonder dat hiertoe een medische indicatie bestond en nadat reeds een second opinion in het AVL (eensluidend aan de diagnose van OLVG) had plaatsgevonden De rechtbank is met OLVG van oordeel dat onder deze omstandigheden de hier opgevoerde kosten - hoezeer de hoop van [A] c.s. dat het leven van [E] hierdoor verlengd zou kunnen worden ook te respecteren valt - zodanig ver verwijderd is van de medische fout dat deze schade in het onderhavige geval OLVG niet als een gevolg daarvan kan worden toegerekend zoals bepaald in artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze vordering zal derhalve worden afgewezen.
  LJN BQ6524

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies