Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Overijssel 110613 kosten osteopaat, paragnost, kinesiotherapeut en Braindynamics afgewezen, want geen reguliere medische noodzaak

Rb Overijssel 110613 whiplash; causaal verband subjectieve klachten dmv psychiatrisch onderzoek bewezen;
- kosten osteopaat, paragnost, kinesiotherapeut en Braindynamics afgewezen, want geen reguliere medische noodzaak

2.6 X heeft een aantal schadeposten nader gespecificeerd. Trebbe Bouw heeft daarop gereageerd. De door X genoemde schadeposten - niet alle - zullen nu hieronder worden behandeld. 

a. Eigen risico ziektekostenverzekeringen over 9,5 jaar te rekenen vanaf 2003 ad € 1.425,00. Trebbe Bouw merkt op dat eerst in 2005 de no-claimregeling is geïntroduceerd. Bovendien, aldus Trebbe Bouw, kunnen ook andere ziektekosten er de oorzaak van zijn geweest dat X het eigen risico-bedrag moest betalen. De kantonrechter behoeft over deze kwestie nadere inlichtingen van X.
b. X vordert vergoeding van kosten die gemaakt zijn omdat hij zich heeft gewend tot een osteopaat, een paragnost, een kinesiotherapeut en tot Braindynamics. De kantonrechter onderschrijft het verweer van Trebbe Bouw dat dit onderdeel van de vordering niet toewijsbaar is omdat voor de behandelingen geen reguliere medische noodzaak was. Het daarmee gemoeide bedrag van in totaal € 2.194,50 is niet toewijsbaar. 
c. X zal de kosten verbonden aan pijnstillers, slaapmiddelen, reizen, gebruik van taxi's, "kosten stilzitten", verhoogd telefoongebruik nader dienen toe te lichten; 
d. X vordert verplaatste schade in de vorm van thuishulp/mantelzorg. De daarop pro memorie vordering is niet voor toewijzing vatbaar, omdat deze onvoldoende is onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de vordering die betrekking heeft op schade die X zou hebben geleden in verband met het inschakelen van extra kinderopvang en voor de schadepost die het gevolg zou zijn van verlies zelfwerkzaamheid. De kantonrechter verwijst daarenboven naar hetgeen X naar voren heeft gebracht bij de deskundige over het werkzaam zijn in de huishouding en het thuis klussen. 

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2013/rb-overijssel-110613 met dank aan mr. M.E.J.C. Camps, Camps Advocatuur, voor het inzenden van deze uitspraak.

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies