Artikelen

CTG 2004/233 verzekeringsarts die als eerste een psychiatrische diagnose stelt zorgvuldige onderbouw

Hoofdcategorie: WAO en WIA algemeen
Categorie: Medische kwesties bij beoordeling
CTG 2004/233 verzekeringsarts die als eerste een psychiatrische diagnose stelt dient die diagnose zorgvuldig te onderbouwen.
4.2 Bij haar rapportage van d.d. 21 januari 2002 heeft de arts klaagster volledig arbeidsongeschikt verklaard op grond van een geagiteerde depressie bij ernstige schouderklachten. Hiermee heeft de arts een psychiatrische diagnose gesteld. Naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege dient een verzekeringsarts indien deze als eerste een psychiatrische diagnose stelt die diagnose zorgvuldig te onderbouwen. Indien de arts de mogelijkheid van een psychische oorzaak van arbeidsongeschiktheid van klaagster had overwogen had het derhalve op haar weg gelegen daarnaar onderzoek te (laten) doen. Hiervan is evenwel niet gebleken. Nu bovendien noch in de rapportage van de arts van 18 juni 2001, noch in de aanvullende rapportage van 21 januari 2002 sprake is van feiten of omstandigheden die een behoorlijke onderbouwing opleveren voor de diagnose als door de arts is gesteld, is de arts op dit punt verwijtbaar tekortgeschoten. 4.3 Het voorgaande betekent dat de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege moet worden vernietigd en dat de klacht alsnog gegrond moet worden geacht. Het Centraal Tuchtcollege is op grond van de omstandigheden van het geval van oordeel dat het opleggen van de maatregel van waarschuwing de passende sanctie is.
CTG

Deze website maakt gebruik van cookies