Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Roermond 170107 niet-vza doet primaire onderzoek,herstelmogelijkheid door dossieronderzoek bza

Rb Roermond 17-01-07 niet-vza doet primaire onderzoek,herstelmogelijkheid door dossieronderzoek bza
De rechtbank ziet zich in de eerste plaats voor de vraag gesteld of het verzekeringsgeneeskundig onderzoek gebaseerd mocht worden op de bevindingen van de arts Grubben.

De rechtbank acht de medische advisering die ten grondslag ligt aan het bestreden besluit in strijd met de wettelijke vereisten en verwijst daartoe naar haar uitspraak d.d. 28 november 2006, procedurenummer AWB 06/981, gepubliceerd in www.rechtspraak.nl onder
LJN AZ3113. De rechtbank is van oordeel, dat er ten aanzien van de voorbereiding van het primaire besluit sprake is van strijd met artikel 18, elfde lid, van de WAO en met artikel 2, 3 en 4 van het Schattingsbesluit.

De rechtbank acht dit gebrek in de primaire besluitvorming onvoldoende hersteld door de bezwaarverzekeringsarts, nu deze wel dossierstudie heeft verricht en bij de hoorzitting aanwezig is geweest, maar geen onderzoek heeft verricht in de vertrouwelijkheid van de spreekkamer. Hoewel de inhoud van het advies van de bezwaarverzekeringsarts erop duidt dat zij de relevante aspecten in kaart heeft gebracht en in haar overwegingen heeft betrokken, acht de rechtbank onvoldoende gewaarborgd dat eiseres in de setting van de hoorzitting (waarbij ook andere functionarissen van verweerder aanwezig waren) onderzocht is op een wijze die beantwoordt aan de eisen die het Schattingsbesluit terzake stelt.

Op grond hiervan moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit niet steunt op een toereikende medische grondslag, zodat het besluit dient te worden vernietigd en het beroep voor gegrond moet worden gehouden.
LJN AZ6652

Deze website maakt gebruik van cookies