Zoeken

Inloggen

Artikelen

PERSBERICHT PIV: Jaarverslag 2008: "Blijvende gevolgen whiplash kunnen worden teruggedrongen"

PERSBERICHT PIV: Jaarverslag 2008: "Blijvende gevolgen whiplash kunnen worden teruggedrongen"
In dit jaarverslag: "Daarom is het volgens het PIV tijd voor een nieuwe benadering, waarbij de nadruk niet langer ligt op de vraag “hoe kom ik er aan?”, maar op de vraag “hoe kom ik er van af?”.
Daarvoor moet het mechanisme van veel discussie in het begin van het schaderegelingtraject worden doorbroken en worden gekozen voor een andere aanpak. Dit geldt niet alleen voor de verzekeraar, maar voor alle betrokken disciplines, dus ook voor de belangenbehartiger, de behandelende sector, de werkgever en last but not least het slachtoffer zelf. De focus moet volledig liggen op zijn herstel en, wanneer er sprake is van langdurig arbeidsverzuim, een spoedige re-integratie. Voor alle betrokkenen moet het uitgangspunt zijn dat het nu eenmaal zo is dat de meeste nekletsels niet tot blijvende beperkingen blijven. Dit zou ook door huisartsen en belangenbehartigers richting slachtoffer moeten worden uitgedragen. Zo wordt bovendien voorkomen dat de benadeelde in een slachtofferrol wordt gedrongen.
Uit de literatuur blijkt dat een moeizaam schaderegelingtraject - met al heel snel na het ongeval discussies over de delta v, de patiëntenkaart, het niet gedragen hebben van de gordel, etc. - tot secundaire victimisatie kan leiden en zodoende contraproductief is. Het stellen van deze vragen moet worden uitgesteld tot de periode waarin blijkt dat het slachtoffer van de aanrijding toch blijvende klachten ondervindt. Het slachtoffer zal dan wel volledige openheid moeten geven in zijn medische
en sociale biografie van de recente periode vóór het ongeval. De verwachting is dat bij een dergelijke aanpak het huidige percentage (tussen de 10 en 20%) gevallen van chronisch postwhiplashsyndroom ver kan worden teruggedrongen. Piv-jaarverslag

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies