Zoeken

Inloggen

Artikelen

CTG 05/010 Opsteller dient bij het opstellen van stukken rekening te houden met inzage door derden

Centraal Tuchtcollege 26-01-2006: niet voor derden bedoelde stukken
Het Centraal Tuchtcollege overweegt ten overvloede nog het volgende. Uit de onderhavige zaak blijkt dat het in de praktijk kan voorkomen dat in het kader van een therapeutische behandeling opgemaakte - en dus in beginsel niet voor derden bedoelde -stukken toch buiten de kring voor wie die stukken bedoeld zijn terechtkomen. De opsteller en/of (mede)ondertekenaar van zodanige stukken moet dan ook steeds met die mogelijkheid rekening houden. Om te voorkomen dat de inhoud van dergelijke stukken aanleiding kan geven tot misverstand of verwarring, verdient het de voorkeur in die stukken steeds duidelijk te maken welke onderdelen zijn gebaseerd op of afkomstig zijn van de éénzijdige, niet door de hulpverlener geverifieerde visie, van de cliënt en welke onderdelen voor rekening van de hulpverlener komen.
4.7. Om redenen aan het algemeen belang ontleend zal deze beslissing ter publicatie worden aangeboden (NB: u dient het nummer van de uitspraak op de site aan te klikken)
CTG 2005/010

Deze website maakt gebruik van cookies