Zoeken

Inloggen

Artikelen

Gegevens zieke werknemer mogen niet naar nieuwe arbodienst

Gegevens zieke werknemer mogen niet naar nieuwe arbodienst
Bedrijfsartsen mogen onder de huidige wetgeving geen gegevens over de ziektegeschiedenis van werknemers doorgeven aan een nieuwe arbodienst waar een werkgever een contract mee afsluit. Deze gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim dat alleen kan worden doorbroken met toestemming van de betreffende werknemer of als er een wettelijke verplichting bestaat. Het CBP is van oordeel dat alleen naam-, adres- en woonplaatsgegevens van werknemers mogen worden verstrekt aan een nieuwe arbodienst. Het CBP wijst op dit hiaat in de huidige wetgeving.
CBP
Het CBP heeft op 22 juni 2006 besloten om nader te onderzoeken of in deze zaak wellicht een andere oplossing tot de (juridische) mogelijkheden behoort en verwacht binnen twee maanden opnieuw uitspraak te doen.

Deze website maakt gebruik van cookies