Artikelen

Hof Den Haag 070907 het niet toestaan van een fishing expedition is niet in strijd met een fair tria

Hoofdcategorie: Privacy en Letselschade
Categorie: Medische Privacy

Hof Den Haag 070907 het niet toestaan van een fishing expedition is niet in strijd met een fair trial
4.19 De in 3.11 tot en met 3.14 genoemde omstandigheden zijn naar het oordeel van het hof door Applera onvoldoende gemotiveerd weersproken. Uit deze onvoldoende gemotiveerd weersproken omstandigheden leidt het hof af, dat er causaal verband is tussen de door [Werknemer] in dienst van Applera verrichte werkzaamheden en de RSI-klachten van [Werknemer]. Hiertegenover heeft Applera geen omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel zouden leiden. Dit betekent dat [Werknemer] schade heeft geleden als gevolg van de bij Applera verrichte werkzaamheden. Nu Applera geen feiten heeft gesteld die tot een ander oordeel zouden leiden, komt het hof niet toe aan bewijslevering. Het hof gaat dan ook voorbij aan de wens van Applera een deskundige te benoemen. Het hof acht in een zaak waarin er geen enkele aanwijzing voor een andere oorzaak van de klachten van [Werknemer] is, het niet toestaan van een fishing expedition door een deskundige niet in strijd met een fair trial.
LJN BB6161

Deze website maakt gebruik van cookies