Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof L.warden 220206 onderzoek naar erfelijkheid aandoening kind geen schending privacy ouders

Hof Leeuwarden, 22-02-2006: (zie ook onder aansprakelijkheid medisch) In grief V voeren [appellanten] aan dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat aan de te benoemen deskundige tevens de vraag kan worden voorgelegd of bij het letsel waarmee [de zoon] ter wereld is gekomen een erfelijke afwijking een rol speelt en dat bij een bevestigend antwoord dit aspect in de beoordeling van de deskundige kan worden betrokken.
9.1. Naar 's hofs oordeel is bij het onderzoek naar de oorzaak van de handicaps van [de zoon] ook relevant de vraag naar mogelijke erfelijke factoren die hierbij een rol spelen. Door het in het deskundigenonderzoek betrekken van deze - algemene - vraag wordt nog geen enkel beroepsgeheim prijsgegeven en wordt het recht op privacy, van wie dan ook, op geen enkele wijze geschonden.  
LJNAV2474

Deze website maakt gebruik van cookies