Zoeken

Inloggen

Artikelen

Ik heb ik heb wat jij niet hebt." Het omgaan met medische gegevens in de afhandeling van claims

Ik heb ik heb wat jij niet hebt." Het omgaan met medische gegevens in de afhandeling van verzekeringsclaims.
door A. de Vries RGA

In de dagelijkse praktijk van claimafhandeling binnen de particuliere en sociale verzekeringen, respectievelijk binnen verzekeringsmaatschappij en UWV, rijst met grote regelmaat de vraag hoe moet worden omgegaan met medische gegevens. Wie vraagt de medische gegevens op? Wie beheert ze? Wie heeft inzage? En aan wie mogen de gegevens worden verstrekt? De aan de verzekeringsmaatschappijen en het UWV verbonden artsen werken samen met bij voorbeeld een postkamermedewerker en een secretaresse, en daarnaast veelal ook in teamverband met een arbeidsdeskundige, schadebehandelaar of juridisch medewerker. Mogen al deze medewerkers de medische gegevens in handen krijgen? En hoe te handelen wanneer binnen of buiten de verzekeringsmaatschappij of het UWV een consulent, bij voorbeeld een maatschappelijk werker, fysiotherapeut, psycholoog of klinisch specialist, wordt ingeschakeld voor een los consult of enkele interventies? In hoeverre mogen zij het medische dossier overhandigd krijgen? Scriptie Nederlands Recht zomer 2007. Te vinden op Gav-scoop

Deze website maakt gebruik van cookies