Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 060510 nek- schouder- en rugklachten na sjouwen met verhuisdozen; werkneemster dient medische gegevens in het geding te brengen

Rb Den Bosch 060510 nek- schouder- en rugklachten na sjouwen met verhuisdozen; werkneemster dient medische gegevens in het geding te brengen
[benadeelde] is op 1 oktober 2001 bij Zeker Bouwen in dienst getreden in de functie van administratief medewerkster. Haar werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het invoeren van boekhoudkundige gegevens in de computer, het aanmaken van facturen en betalingsherinneringen en het invoegen van supplementen in wetboeken. Ook verrichtte zij archief werkzaamheden.

In de zomer van 2005 is het bedrijf van Zeker Bouwen verhuisd. Ook haar archief is verhuisd en in afwachting van de gereedkoming van de definitieve archiefruimte op de tweede verdieping tijdelijk geplaatst op de eerste verdieping van de nieuwe huisvesting.

Op 12 februari 2007 heeft [benadeelde] in opdracht van Zeker Bouwen het archief, althans een gedeelte daarvan, overgebracht van de eerste naar de tweede verdieping en vervolgens het archief verder ingericht.

Daarna is zij arbeidsongeschikt geworden en gebleven tot het einde van het dienstverband per eind augustus 2009. Bij besluit van 12 februari 2010 is haar een arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend, gebaseerd op een verlies aan verdienvermogen van 40,13 procent.(....)

Beoordeling

Zeker Bouwen heeft terecht aangevoerd, dat het aan [benadeelde] is te stellen en te bewijzen, dat zij schade heeft geleden als gevolg van de arbeidsomstandigheden bij Zeker Bouwen.

In dit verband is bij de comparitie afgesproken, dat [benadeelde] haar medisch dossier in het geding zou brengen. Zij heeft dit niet gedaan en zich beroepen op een verklaring van haar huisarts, waarin deze zegt, dat het opsturen van het volledig medisch dossier medisch-ethisch niet verantwoord is.

[benadeelde] heeft vervolgens wel enige medische informatie in het geding gebracht, onder meer een rapport, opgesteld in opdracht van de UWV te Eindhoven. Uit deze informatie blijkt onvoldoende van de medische situatie van [benadeelde] rond 12 februari 2007 en in het geheel niets over het oorzakelijk verband tussen de opgedragen werkzaamheden en de medische klachten.

Zeker Bouwen heeft in dit verband verder aangevoerd, dat nu [benadeelde] heeft nagelaten essentiële medische gegevens in het geding te brengen van benoeming van medische deskundige geen sprake kan zijn. Zij verzoekt de kantonrechter nog geen deskundigen te benoemen maar [benadeelde] nog eenmaal de gelegenheid te geven de informatie alsnog te verstrekken.

De kantonrechter is van oordeel, dat de bewijslast van de feiten, de schade en het oorzakelijk verband bij [benadeelde] rust en dat zij in ieder geval duidelijkheid heeft te geven over haar medische klachten. Tot heden is daarover onvoldoende bekend geworden. [benadeelde] heeft haar klachten slechts in zeer algemene zin aangeduid als nek-, schouder- en rugklachten. Dit type klachten bestaat in meerdere vormen en kent meerdere mogelijke oorzaken. In dit geval ontbreekt een adequate medische diagnose.

De zaak zal naar de rol worden verwezen om [benadeelde] alsnog de gelegenheid te geven haar medisch dossier in het geding te brengen. Vervolgens zal beoordeeld worden of en zo ja welke deskundigen moeten worden benoemd en welke vragen eventueel aan deze deskundigen moeten worden gesteld. PIV-site

Deze website maakt gebruik van cookies