Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof Arnhem 280306 kosten aanhouden catamaran in afwachting van genezing

Hof Arnhem 28-03-2006: (meervoudig)
Wat de kosten betreft die verband houden met het aanhouden van de catamaran (zoals kosten voor communicatie- en navigatie-apparatuur en liggelden) oordeelt het hof dat deze kosten in beginsel als schade als gevolg van het ongeval kunnen worden toegerekend aan AXA. Immers, [appellante] heeft gedurende een aantal jaren (tot eind 1999), in afwachting van haar verdere genezing, de catamaran aangehouden en daarvoor kosten moeten maken, die als gevolg van haar letsel vergeefs zijn geworden en hun doel hebben gemist.
AXA heeft als verweer in eerste aanleg en als subsidiaire incidentele grief 2 aangevoerd dat deze kosten wegvallen tegen de opgekomen voordelen naar aanleiding van het ongeval in 1996. AXA doelt hier op de bespaarde uitgaven voor de zeilhobby en de uitkering op grond van een ongevallenverzekering.
Het verweer van AXA ziet aldus op de voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW. Het hof is van oordeel dat verrekening van voordeel in het onderhavige geval afstuit op het wettelijke criterium “voor zover dit redelijk is”, immers [appellante] heeft letselschade opgelopen veroorzaakt door onrechtmatig handelen van een autobestuurder waarvan AXA de WAM-verzekeraar is. Niet betwist is dat het gedurende 25 jaren beoefenen van de zeilsport door [appellante] en haar (toenmalige) echtgenoot een “way of life” is geweest en dat het opgeven van deze zeilsport voor haar (en haar echtgenoot) een verdrietige zaak is geweest. Het argument van AXA dat de (toenmalige) echtgenoot van [appellante] gebruik kon blijven maken van de catamaran is door [appellante] gemotiveerd betwist (MvG sub 15) – en niet meer weersproken door AXA – omdat de grootte van de catamaran solozeilen niet toeliet. .
LJNAV9120

Deze website maakt gebruik van cookies