Zoeken

Inloggen

Artikelen

GiEA Aruba 190214 motorfiets ten val, passagier aangereden door pick-up en door onbekend busje; bestuurder pick-up hoofdelijk aansprakelijk

GiEA Aruba 190214 motorfiets ten val, passagier aangereden door pick-up en door onbekend busje; bestuurder pick-up hoofdelijk aansprakelijk

2 DE VASTSTAANDE FEITEN
2.1 In de avonduren van 16 juli 2011 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij [x] en [y] betrokken waren. [x] bevond zich als passagier op een motorfiets. De bestuurder van die motorfiets, de heer [bestuurder motorfiets], moest op de Kamerlingh Onnestraat ter hoogte van het restaurant Four Season een uitwijkmanoeuvre maken waardoor de motor met beide berijders op de rijbaan ten val kwamen. Op het moment dat de heer [bestuurder motorfiets] aanstalten maakte om [x] de helpende hand te bieden om op te staan, werden beiden aangereden door een pick-up, bestuurd door [y]. Nagenoeg onmiddellijk daarna werd [x] ook aangereden door een verder onbekend gebleven busje.

2.2 De bestuurder van de motorfiets is om het leven gekomen. [x] is (zeer) ernstig gewond geraakt door het ongeval.

2.3 [y] is tot vijftien maanden gevangenisstraf veroordeeld in verband met het ongeval.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
3.1 [x] vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [y] tot betaling van schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met veroordeling van [y] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2 [x] grondt de vordering erop dat [y] aansprakelijk is voor de gevolgen van het door hem veroorzaakte ongeval.

3.3 [y] voert hiertegen verweer, met vordering tot veroordeling van [x] in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING
4.1 [y] erkent dat hij strafrechtelijk veroordeeld is in verband met het hiervoor beschreven verkeersongeval. Hij wijst erop dat [x] ook door een onbekend gebleven motorrijtuig is aangereden, zodat niet vaststaat welk deel van de schade aan hem moet worden toegerekend. Verder voert [y] aan dat uit een beschikking van de Svb blijkt dat [x] haar genezing al dan niet bewust tegenwerkt.

4.2 Door [y] wordt niet gemotiveerd betwist dat de door [x] geleden schade het gevolg kan zijn van het door hem veroorzaakte (eerste) ongeval. Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor elk waarvan een andere persoon aansprakelijk is, en staat vast dat de schade door ten minste één van deze gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op ieder van deze personen, tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aansprakelijk is (art. 6:99 BW). Dat geval doet zich hier voor. Het bewijs van het tegendeel is door [y] niet aangeboden zodat hij aansprakelijk is voor de volledige door [x] geleden schade.

4.3 In zoverre [y] bij antwoord-akte een beroep op eigen schuld van [x] doet kan dat aan de orde komen in de schadestaatprocedure.

4.4 De vordering zal dus worden toegewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal [y] de proceskosten van [x] moeten betalen. ECLI:NL:OGEAA:2014:6

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies