Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Almelo 211211 geen letsel; keuring elektraverdeelinstalatie onvoldoende, omkeringsregel van toepassing t.z.v. causaal verband met brand

Rb Almelo 211211 geen letsel; keuring elektraverdeelinstalatie onvoldoende, omkeringsregel van toepassing t.z.v. causaal verband met brand

Aegon geslaagd in het bewijs van haar stelling dat de brand in C1000[Y] is ontstaan in de door Cogas beoordeelde elektraverdeelinstallatie en in het bewijs van haar stellingen dat Cogas bij het verrichten van de keuring bij C1000[Y] in strijd met de zorgvuldigheid, die zij in het maatschappelijk verkeer jegens C1000[Y] in acht had dienen te nemen, heeft gehandeld, onder meer doordat zij zich niet heeft gehouden aan de van toepassing zijnde NEN-normen en niet adequaat heeft gereageerd. De rechtbank overweegt dat de NEN-normen specifiek strekken ter voorkoming van brandgevaar, dat het brandgevaar door bedoelde normschending in het algemeen in aanmerkelijke mate wordt vergroot en dat het brandgevaar zich ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, waarmee het causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging door Cogas jegens C1000[Y] en het ontstaan van de schade moet worden aangenomen, behoudens door Cogas te leveren tegenbewijs LJN BV0016

Deze website maakt gebruik van cookies