Zoeken

Inloggen

Onderzoek m.b.t. medische kwesties

Onderzoek m.b.t. medische kwesties

Meer artikelen...

 1. RBNHO 240321 Beoordeling onderzoek vza; vaststellen kaders en vraagstelling onderzoek ad-er, voorschot (2)
 2. RBOVE 050121 verzekeringsgeneeskundige expertise prematuur; klachten en beperkingen moeten eerst door een orthopeed worden vastgesteld
 3. GHDHA 070720 geboorteletsel, RB wijst aanvullend desk.bericht tzv neonatologisch onderzoek af; niet ontvankelijk en verzoek onvoldoende onderbouwd
 4. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie. Verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 5. Rb Rotterdam 100216 gemiste diagnose cardioloog; na deskundigenbericht oordeelt rb dat medische fout niet heeft geleid tot extra gezondheidsschade
 6. PIV-Bulletin 2015-1 De civielrechtelijke aansprakelijkheid van een medisch deskundige – Rb. Midden-Nederland 27 maart 2013 door mr. S. Steegmans
 7. Rb Midden-NL 280115 AOV fotograaf met klachten aan schouders, nek en armen; orthopedische expertise onvoldoende; rb gelast deskundigenbericht revalidatiearts
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 270115 peesschedeontsteking; aanvullend deskundigenbericht plastisch chirurg nav rapporten schaderegelingsbureau
 9. Rb Arnhem 101212 veroordeling ass. tot medewerking aan neuropsychologisch hulponderzoek door de persoon die de deskundige wil inschakelen
 10. Rb Amsterdam 100811 bedrijfsongeval; deskundige bepaalt welke informatie hij nodig heeft
 11. Rb Arnhem 121011 omdat in NL geen onafhankelijk/acceptabel deskundige gevonden kan worden wordt uitgeweken naar B; vraagstelling t.a.v. wervelkolomoperatie
 12. Hof 's-Hertogenbosch 300811 geen aansprakelijkheid voor chemosis na oogoperatie; Hof komt aan deskundigenbericht tzv causaal verband niet toe bij afwezigheid van verwijtbaar handelen
 13. Hof Amsterdam 280611 afwijzing benoeming verzekeringsarts; tijdsverloop en vraagstelling mede ivm eerder verricht onderzoek door neurologen en psychiater
 14. Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij
 15. Hof A.dam 290909 vraagstelling bij ptss hoofdconducteur NS
 16. Rb Arnhem 250309 rb beveelt onderzoek door oogarts na diagnose "somatisatieklachten" door psychiater
 17. Rb Arnhem 130509 kaakchirurg en een orthopedisch chirurg, IWMD-vraagstelling, toepassing RMSR
 18. Rb Arnhem 101208 Rb beveelt onderzoek voor het opstellen van een belastbaarheidsprofiel
 19. Rb A.dam 250908 ontbrekende symptoomvaliditeitstest geen bezwaar; benoeming vza en ad-er
 20. Rb Arnhem 280508 onvoldoende grond om aan te nemen dat oogafwijkingen gevolg zijn van het ongeval
 21. Rb Den Bosch 090408 klachten hoofdz. vanwege relatieproblemen; geen psychische stoornis agv ongeval
 22. Rb Dordrecht 020108 wederom deskundigenbericht na nieuwe gegevens mbt ontstaansmoment klachten
 23. Rb Zwolle 281107 k.g.; hersenschudding; weging restitutierisico, spoedeisendheid en aannemelijkheid
 24. Hof Den Bosch 080108 CTS, nek- en schouderklachten a.g.v. werk? Vraagstelling voor deskundige
 25. Rb Arnhem 121207 slokdarmproblematiek; vraagstelling voor deskundige
 26. Hof Den Haag 121007 RSI? Vraagstelling voor arbeidsdeskundigen ivm werkplek, vervolgens voor medici
 27. Rb L.warden 081007 geen neurops. onderzoek nu neuroloog had aangegeven dat dit niet zinvol was
 28. Rb A´dam 040407 divers letsel Rb wil op div punten nadere toelichting van expertiserend orthopeed
 29. Hof Arnhem 050607 schadestaatprocedure; med deskundigenbericht nodig
 30. Leidraad deskundigen in civiele zaken
 31. Rb. A'dam 131206 discussie tussen 2 neurologen of overige klachten ongevalsgevolg zijn
 32. CRvB 081106 Functionele Capaciteits Evaluatie, FCE, betekenis in WAO-zaken
 33. Hof Adam 310806 rechter kan op verzoek partij, desk.geven van aanv. bevelen; Hoger beroep niet mog
 34. Rb. Middelburg 290306 medische info ontbreekt, geen deskundigenoordeel mogelijk; ook geen bewijs
 35. Rb Den Bosch 111006 verzekeraar komt terug op eerder instemmend ontvangen rapport
 36. Rb Den Bosch 030206 Deskundigenbericht ter beoordeling van bodemrechter in reeds aanhangige proc.

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies