Zoeken

Inloggen

Onderzoek m.b.t. Medische Kwesties

Onderzoek m.b.t. Medische Kwesties

Meer artikelen...

 1. RBDHA 281221 Voorlopig deskundigenbericht vaatchirurg tzv causaal verband tussen ongeval en daarna opgetreden trombose
 2. RBOBR 221021 verzekeraar verzoekt deskundigenonderzoek letselschade na arbeidsongeval; bevoegdheid rb, beoordelingskader (2)
 3. RBNHO 240321 Beoordeling onderzoek vza; vaststellen kaders en vraagstelling onderzoek ad-er, voorschot (2)
 4. RBOVE 050121 verzekeringsgeneeskundige expertise prematuur; klachten en beperkingen moeten eerst door een orthopeed worden vastgesteld
 5. GHDHA 070720 geboorteletsel, RB wijst aanvullend desk.bericht tzv neonatologisch onderzoek af; niet ontvankelijk en verzoek onvoldoende onderbouwd
 6. Rb Oost-Brabant 221216 naadlekkage na darmoperatie. Verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen. onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen eerder onderzoek
 7. Rb Rotterdam 100216 gemiste diagnose cardioloog; na deskundigenbericht oordeelt rb dat medische fout niet heeft geleid tot extra gezondheidsschade
 8. PIV-Bulletin 2015-1 De civielrechtelijke aansprakelijkheid van een medisch deskundige – Rb. Midden-Nederland 27 maart 2013 door mr. S. Steegmans
 9. Rb Midden-NL 280115 AOV fotograaf met klachten aan schouders, nek en armen; orthopedische expertise onvoldoende; rb gelast deskundigenbericht revalidatiearts
 10. Hof Arnhem-Leeuwarden 270115 peesschedeontsteking; aanvullend deskundigenbericht plastisch chirurg nav rapporten schaderegelingsbureau
 11. Rb Arnhem 101212 veroordeling ass. tot medewerking aan neuropsychologisch hulponderzoek door de persoon die de deskundige wil inschakelen
 12. Rb Amsterdam 100811 bedrijfsongeval; deskundige bepaalt welke informatie hij nodig heeft
 13. Rb Arnhem 121011 omdat in NL geen onafhankelijk/acceptabel deskundige gevonden kan worden wordt uitgeweken naar B; vraagstelling t.a.v. wervelkolomoperatie
 14. Hof 's-Hertogenbosch 300811 geen aansprakelijkheid voor chemosis na oogoperatie; Hof komt aan deskundigenbericht tzv causaal verband niet toe bij afwezigheid van verwijtbaar handelen
 15. Hof Amsterdam 280611 afwijzing benoeming verzekeringsarts; tijdsverloop en vraagstelling mede ivm eerder verricht onderzoek door neurologen en psychiater
 16. Hof Arnhem 210910 deskundigenbericht bij gehoorschade als gevolg van het ploffen van een autoband bij Kwikfit; kosten voor gedaagde partij
 17. Hof A.dam 290909 vraagstelling bij ptss hoofdconducteur NS
 18. Rb Arnhem 250309 rb beveelt onderzoek door oogarts na diagnose "somatisatieklachten" door psychiater
 19. Rb Arnhem 130509 kaakchirurg en een orthopedisch chirurg, IWMD-vraagstelling, toepassing RMSR
 20. Rb Arnhem 101208 Rb beveelt onderzoek voor het opstellen van een belastbaarheidsprofiel
 21. Rb A.dam 250908 ontbrekende symptoomvaliditeitstest geen bezwaar; benoeming vza en ad-er
 22. Rb Arnhem 280508 onvoldoende grond om aan te nemen dat oogafwijkingen gevolg zijn van het ongeval
 23. Rb Den Bosch 090408 klachten hoofdz. vanwege relatieproblemen; geen psychische stoornis agv ongeval
 24. Rb Dordrecht 020108 wederom deskundigenbericht na nieuwe gegevens mbt ontstaansmoment klachten
 25. Rb Zwolle 281107 k.g.; hersenschudding; weging restitutierisico, spoedeisendheid en aannemelijkheid
 26. Hof Den Bosch 080108 CTS, nek- en schouderklachten a.g.v. werk? Vraagstelling voor deskundige
 27. Rb Arnhem 121207 slokdarmproblematiek; vraagstelling voor deskundige
 28. Hof Den Haag 121007 RSI? Vraagstelling voor arbeidsdeskundigen ivm werkplek, vervolgens voor medici
 29. Rb L.warden 081007 geen neurops. onderzoek nu neuroloog had aangegeven dat dit niet zinvol was
 30. Rb A´dam 040407 divers letsel Rb wil op div punten nadere toelichting van expertiserend orthopeed
 31. Hof Arnhem 050607 schadestaatprocedure; med deskundigenbericht nodig
 32. Leidraad deskundigen in civiele zaken
 33. Rb. A'dam 131206 discussie tussen 2 neurologen of overige klachten ongevalsgevolg zijn
 34. CRvB 081106 Functionele Capaciteits Evaluatie, FCE, betekenis in WAO-zaken
 35. Hof Adam 310806 rechter kan op verzoek partij, desk.geven van aanv. bevelen; Hoger beroep niet mog
 36. Rb. Middelburg 290306 medische info ontbreekt, geen deskundigenoordeel mogelijk; ook geen bewijs
 37. Rb Den Bosch 111006 verzekeraar komt terug op eerder instemmend ontvangen rapport
 38. Rb Den Bosch 030206 Deskundigenbericht ter beoordeling van bodemrechter in reeds aanhangige proc.

Deze website maakt gebruik van cookies