Artikelen

Rb Haarlem 151107 Dagvaardingsprocedure voor schadevergoeding na burn out; appelverbod art. 7:685 BW

Hoofdcategorie: Arbeidsrecht
Categorie: Ontslagkwesties

Rb Haarlem 151107 dagvaardingsprocedure voor schadevergoeding na burn out; appelverbod art. 7:685 BW; niet ontvankelijkheid
Arbeidsrecht. Nadat werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst had verzocht en gekregen, mede op grond van een gestelde, door het werk veroorzaakte beroepsziekte (burn out), wordt thans in een dagvaardingsprocedure schadevergoeding gevorderd voor dezelfde burn out, alsmede andere aan overmatige werkdruk geweten ziektebeelden. Ktr: 'nu werknemer zelf in de ontbindingsprocedure een veel te zware werkbelasting en daardoor veroorzaakte ziekte heeft aangevoerd, waarop door de kantonrechter mede in verband met de toen toegekende ontslagvergunning een gemotiveerd oordeel is geveld, staat het appelverbod tegen artikel 7.685BW beslissingen in de weg aan de ontvankelijkheid van een daarna op grofweg dezelfde grond ingestelde vordering. Overigens is het door werknemer aan zijn vordering ten grondslag gelegde feitencomplex, alsmede het noodzakelijke causale verband tussen gestelde arbeidsomstandigheden en ziektebeelden, onvoldoende feitelijk onderbouwd.
LJN BB7255 Samenvatting van www.rechtspraak.nl

Deze website maakt gebruik van cookies