Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb R'dam 030507 ontbindingsverzoek; mate van arbeidsongeschiktheid en reïntegratieinspanningen

Rb R'dam 030507 ontbindingsverzoek; mate van arbeidsongeschiktheid en reïntegratieinspanningen
Een werkgeefster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster. De werkneemster heeft zich over een langere periode meermalen (volledig) arbeidsongeschikt gemeld, ook nadat de arboarts had geoordeeld dat zij wèl arbeidsgeschikt was. De werkneemster stelt o.a. dat de werkgeefster onvoldoende heeft gedaan aan haar reïntegratie. (Samenvatting van www.rechtspraak.nl)
LJN BD2049

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies