Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Zwolle 101104 Unive stelt dat niet in vervulling gaan kinderwens opkomend voordeel van € 20000,00

Rb Zwolle 101104 Unive stelt dat niet in vervulling gaan kinderwens tot opkomend voordeel van € 200000,00 leidt
3.17  [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn smartengeldvordering aangevoerd dat een bij hem aanwezige kinderwens niet in vervulling kan gaan. Univé heeft in reactie op deze stelling betoogd dat [eiser] in de situatie zonder ongeval kosten voor de verzorging en opvoeding van kinderen zou hebben gehad. Die kosten bespaart hij zich nu, zodat “in alle redelijkheid” een bedrag van ongeveer EUR 200.000,00 als voordeelsverrekening in aanmerking zou komen. De rechtbank vermag de redelijkheid van deze, overigens in de conclusie van dupliek niet opnieuw bepleite, verrekening niet in te zien. Univé miskent bovendien dat de niet vervulde kinderwens een immaterieel nadeel is, dat bij de bepaling van de omvang van het smartengeld in aanmerking genomen kan worden (en in rechtsoverweging 3.16 ook in aanmerking genomen is), terwijl het door haar genoemde voordeel (besparing van kosten) een materieel voordeel is, zodat voordeelsverrekening alleen om die reden al niet mogelijk is.
LJN BC6457

Deze website maakt gebruik van cookies