Zoeken

Inloggen

Artikelen

rb A-dam 281205 patiëntenkaart niet voor advocaat, wel voor medisch adviseur

Rechtbank Amsterdam 28-12-2005 (enkelvoudig)
Partijen verschillen van mening over de vraag of, zoals door Aegon is verzocht, A haar volledige medische dossier, inclusief de gehele groene kaart (hierna kortweg genoemd het medisch dossier) dient over te leggen. (...)
Gesteld noch gebleken is wat in dit geval de toegevoegde waarde is van kennisname van het medisch dossier door de advocaat van Aegon, die zich immers, naar de rechtbank aanneemt bij gebreke van medische kennis, ten aanzien van de medische situatie juist laat adviseren door haar medisch deskundige. Nu Aegon haar verzoek tot beschikbaarstelling van het medisch dossier aan haar advocaat niet heeft onderbouwd is de rechtbank van oordeel dat in dit geval het door Aegon aangevoerde belang in een processueel gelijkwaardige positie te verkeren ten opzichte van A moet wijken voor het belang van A bij de bescherming van haar privacy.
LJNAV1520

Deze website maakt gebruik van cookies