Zoeken

Inloggen

Artikelen

RvT 2007-065 verzekeraar hoeft medisch advies over handelen verzekerde arts niet over te leggen

RvT 2007-065 verzekeraar hoeft medisch advies over handelen verzekerde arts niet over te leggen
Ter zitting is de klacht met verzekeraar en zijn medisch adviseur besproken. Verzekeraar heeft daarbij uiteengezet dat het in het onderhavige geval niet gaat om de gezondheidstoestand van de patiënt, in welk geval verzekeraar geen problemen ermee heeft om het advies van zijn medisch adviseur aan de wederpartij over te leggen, maar om het handelen van de aangesproken arts. In dat geval wenst verzekeraar het advies van zijn medisch adviseur niet aan de wederpartij over te leggen. De schadebehandelaar verwerkt het medisch advies in een brief aan de wederpartij. Bij twijfel controleert de medisch adviseur of de brief juist is. In het onderhavige geval heeft de medisch adviseur ter gelegenheid van de bij de Raad ingediende klacht schriftelijk verklaard dat de brief van
29 augustus 2006 van de schadebehandelaar overeenstemt met het door hem gegeven interne schriftelijke advies. Verzekeraar heeft verder verklaard dat hij (nog) niet heeft ingetekend op de Gedragscode Behandeling Letselschade, maar dat naar zijn mening ook de regel in die code over het overleggen van een medisch advies beperkt is tot adviezen over de gezondheidstoestand van de patiënt.

Het oordeel van de Raad
De Raad acht verdedigbaar het standpunt van verzekeraar dat hij niet gehouden is om het medisch advies van zijn medisch adviseur aan zijn schadebehandelaar omtrent het medisch handelen van de behandelend arts aan de belangenbehartiger van het slachtoffer over te leggen, maar dat dit advies slechts bestemd is voor (mondelinge en/of schriftelijke) interne advisering aan de schadebehandelaar van verzekeraar. Door het innemen van dit standpunt en op basis daarvan het door zijn medisch adviseur uitgebrachte schriftelijke medisch advies niet te verstrekken aan de belangenbehartiger van klager, maar dit advies te verwerken in de brief van 29 augustus 2006 van de schadebehandelaar aan deze belangenbehartiger (waaromtrent de medisch adviseur later heeft verklaard dat deze brief overeenstemt met het door hem gegeven interne schriftelijke advies), heeft verzekeraar de goede naam van het verzekeringsbedrijf niet geschaad.
Kifid

Deze website maakt gebruik van cookies