Zoeken

Inloggen

Procedures met verwerend slachtoffer

Procedures met verwerend slachtoffer

Meer artikelen...

 1. GHSHE 010222 gelaedeerde wordt -ihkv verweer tegen vordering uit onverschuldigde betaling- uitgenodigd schade nader te onderbouwen (2)
 2. RBOVE 081221 stelplicht en bewijslast bij niet authentieke aanrijding in door aangesproken partij opgestarte procedure (2)
 3. GHDHA 301121 GHDHA 301121 Vaststellen carriereverloop, pensioenschade en kapitalisatie bij leidinggevende in hogere inkomenscategorie
 4. GHDHA 161121 hoger beroep tegen verklaring voor recht inhoudende dat verzekeraar niets meer verschuldigd is aan slachtoffer afgewezen
 5. GHDHA 301121 Verzoek desk.ber. in hoger beroep tzv rekenrente; geen rechtens te respecteren belang; ism goede procesorde (3)
 6. RBMNE 270121 deskundigenonderzoek verzocht door ass; afgewezen onder verwijzing naar gelijktijdige uitspraak in bodemzaak (2)
 7. RBOBR 221021 verzekeraar verzoekt deskundigenonderzoek letselschade na arbeidsongeval; bevoegdheid rb, beoordelingskader
 8. GHSHE 051021 persoonlijk onderzoek voldoet niet aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit; uitlatingen partijen tzv gestelde fraude en schade (2)
 9. RBLIM 100321 Vordering verzekeraar, inhoudende dat met bedrag van € 7.500,-- de schade is vergoed, afgewezen
 10. RBGEL 301220 delta 5,8 - 10,4, bewuste misleiding over omvang schade niet vast komen te staan, afwijzing vordering tzv onderzoekskosten (2)
 11. RBROT 290121 zwart werk; deelgeschil op verzoek aansprakelijke partij; kosten verweer verzocht en toegewezen: € 2.885,8
 12. RBDHA 250919 onvoldoende gesteld of gebleken dat financiële schade is geleden; geen aanleiding om rekenkundige of neuroloog in te schakelen
 13. GHARL 190520 ongeval 2002 Slachtoffer werkt niet (meer) mee aan onderzoek(en) en verschijnt niet (meer) ter zitting; volgt afwijzing
 14. RBROT 070819 reconventionele vordering dat schade is vergoed; toegewezen
 15. Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang en stelplicht en bewijslast, door Berend-Bram Heinen op 130619 op Cassatieblog.nl
 16. RBMNE 030419 Deelgeschil opgestart bij onbevoegde rechtbank, volgt verwijzing naar rb waar eerder een deskundigenberichtproc. is gevoerd
 17. RBMNE 140519 van belang is welke rechter bevoegd is indien het deelgeschilverzoek zoals dat wordt voorgelegd als eis in een bodemzaak zou worden ingediend
 18. RBLIM 080519 psychiatrisch desk. bericht, deskundige dient te bepalen of daarbij patientenkaart nodig is, voorschot deskundige voor rekening slachtoffer
 19. RBMNE 270319 procedure opgestart door aansprakelijke partij; uitgebreide overwegingen over schade na ernstig beenletsel en psychische beperkingen
 20. RBROT 190319 deelgeschil, beide partijen gevestigd te België; IPR, herschikte EEX-Verordening; Nederlandse rechter niet bevoegd.
 21. RBMNE 060319 verzekeraar gebonden aan eerder gezamenlijk deskundigenbericht psychiater
 22. RBLIM 200219 ass. vordert te bepalen dat de schade met € 7.500,00 wel is voldaan; SO vordert deskundigenbericht; desk. bericht toegewezen
 23. RBGEL 150119 slachtoffer niet gehouden medische informatie te overleggen; rechtsgrond om ouders te dwingen een BEM-rekening te openen is gesteld noch gebleken
 24. RBGEL 110718 dagvaarding SO, verklaring voor recht: € 30.000,00 dekt de schade, niet meewerkend SO betaalt proceskosten: € 11.242,00
 25. RBGEL 040718 procedure tegen SO; SO werkt niet mee aan deskundigenbericht; geen causaal verband vast te stellen; kostenveroordeling SO € 13.070
 26. RBMNE 030118 dagvaardingsprocedure tegen slachtoffer; geschil overschrijdt de competentiegrens; verwijzing
 27. Rb Overijssel 290616 toewijzing verklaring voor recht dat verzekeraar voldoende heeft betaald
 28. Rb Overijssel 170216 whiplash; causaal verband tussen klachten en ongeval aangenomen; akte mbt beperkingen en schade vereist voor eventuele deskundigenberichten VA en AD

Deze website maakt gebruik van cookies