Artikelen

HR 040211 niet vereist dat product in het algemeen of dat de gehele soort waarvan dit product deel uitmaakt schade veroorzaakt

Hoofdcategorie: Aansprakelijkheid Roerende-, Onroerende zaken, Bomen en Producten
Categorie: Productaansprakelijkheid Divers

HR 040211 niet vereist dat product in het algemeen of dat de gehele soort waarvan dit product deel uitmaakt schade veroorzaakt
Voor aansprakelijkheid producent o.g.v. art. 6:162 BW voor door hem in het verkeer gebracht product niet vereist dat dit product in het algemeen of dat de gehele soort waarvan dit product onderdeel uitmaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het is bestemd schade veroorzaakt (vgl. bijv. HR 25 maart 1966, NJ 1966, 273). LJN BO5803

Deze website maakt gebruik van cookies