Zoeken

Inloggen

Artikelen

PPS Bulletin december 2022 Aernout Santen, Alles goed en wel, maar wiens persoonsgegevens zijn het nou eigenlijk?

PPS Bulletin december 2022 Aernout Santen, Alles goed en wel, maar wiens persoonsgegevens zijn het nou eigenlijk?
Wanneer je als zorgverlener of zorginstelling aansprakelijk wordt gesteld, zal de aansprakelijkheidsvraag slechts zelden onmiddellijk duidelijk te beantwoorden zijn. En dat betekent dus dat je moet kunnen overleggen over die aansprakelijkheidsvraag. Die beoordeling is zelden zwart-wit, maar veeleer een palet van grijstinten: er zullen argumenten zijn die pleiten vóór het aannemen van aansprakelijkheid en er zullen argumenten zijn die daar tegen pleiten. En helemaal zonneklaar zal het zelden zijn. Om een weloverwogen en goed beargumenteerd standpunt te kunnen innemen moeten alle aspecten en invalshoeken aan de orde kunnen komen. Zo’n overleg moet daarom ook vertrouwelijk zijn. Als aan andere partijen inzage wordt gegund in gedachtewisseling voorafgaande aan een standpunt, dan slaat het overleg dood. Wie zal nog de argumenten die de andere partij mogelijkerwijs naar voren kan brengen, aan het papier toevertrouwen? Wie zal nog durven opmerken dat het eigen gedrag geen schoonheidsprijs verdient? PPS Bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies