Zoeken

Inloggen

Rechterlijk Oordeel over Expertise en Deskundigenbericht

Rechterlijk Oordeel over Expertise en Deskundigenbericht

Meer artikelen...

 1. RBGEL 270722 mishandeling; Geen verrekening met uitkering Schadefonds; uitgebreide bespreking tegenstrijdige neurologische conclusies
 2. RBLIM 090222 begroting VAV a.d.h.v. rapporten vza, ad-er en rekenkundige; bezwaren tegen deskundigenrapporte na ongebruikt laten conceptfase ism goede procesorde
 3. GHARL 220222 whiplash; neurologische en psychiatrische rapportage, eenzijdig npo; geen c-v tussen ongeval en depressie na werkgerelateerde problematiek (3)
 4. GHAMS 200721 whiplash en chronische vermoeidheid advocaat stagiaire; oordeel over VAV; toekomst in de advocatuur zonder ongeval (2)
 5. RBMNE 190521-2 letsel, klachten en beperkingen staan vast, ondanks witte stof-afwijkingen en onderpresteren NPO; voorschot € 20.000
 6. RBROT 020421 rugklachten na bedrijfsongeval; rb vindt conclusie orthopedisch chirurg onvoldoende overtuigend; bewijs causaal verband tussen werkzaamheden en klachten niet geleverd
 7. GHARL 060421 Seksueel misbruik kind, psychische schade, kans universitaire opleiding 50%; schade € 330.547,- na oordeel psychiater
 8. GHARL 160321 waardering psychiatrisch expertiserapport in het licht van twee partijrapportages; geen causaal verband tussen 3 fietsongevallen en klachten
 9. GHARL 230221 geringe delta v, 14-jarig SO; ernstige en langdurige klachten; oordeel na 4 deskundigenberichten (2)
 10. GHARL 160221 geen partijdigheid door de rechtbank benoemde neuroloog; wel, ter comparitie te bespreken, vragen bij het rapport
 11. GHARL 260121 geen medisch anatomisch substraat, doch wel causaal verband tussen ernstig invaliderende enkelklachten en ongeval (2)
 12. RBNHO 041120 hoofdpijn, concentratieverlies, etc. na mishandeling; bij NPO blijkt onderpresteren en inconsistenties; volgt afwijzing; kosten deskundige voor eiser (2)
 13. RBMNE 071020 Lyme & visusklachten bij radiodiagnost; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bij deskundigenberichten
 14. HR 250920 81 RO; geen letsel; Hof heeft voldoende aandacht besteed aan rapport partijdesk., zoals dat volgde op rapport benoemde desk.
 15. GHARL 110820 Hof volgt psychiater niet, neuroloog en neuropsycholoog wel
 16. RBZWB 100720 gezamenlijk orthopedisch rapport bindt partijen, ook heupklachten zijn ongevalsgevolg
 17. RBOBR 220720 rechtbank volgt deskundige niet: geen aansprakelijkheid voor neuroloog die nader onderzoek naar B12 gehalte bloed achterwege laat 2 De verdere beoordeling 2.1. De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 30 augustus 2017 (geen publicatie bek
 18. RBOBR 060319 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 19. RBOBR 010818 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 20. RBOBR 060917 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 21. RBOBR 291216 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 22. RBOBR 200520 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 23. RBNHO 140520 desk.bericht na delay bij breuk hand; expertise niet door plastisch chirurg (geen beroepsgenoot) maar door traumachirurg, geen vragen t.z.v. mogelijke schade
 24. PHR 060320 deskundigenbericht bedrijfseconoom; VAV agrariër; hof heeft voldoende gerespondeerd op bezwaren tegen desk.bericht
 25. GHDHA 060819 diverse verworpen grieven tegen deskundigenbericht uroloog
 26. RBGEL 110619 Verzoek tot vaststelling van deskundigenrapport als bindend uitgangspunt voor de schaderegeling wordt toegewezen
 27. RBAMS 160519 Ongeval buspassagier. Deskundigenbericht leidend; Geen causaal verband gehoorverlies en evenwichtsstoornis
 28. RBNHO 230119 afwijzing plausibiliteit nek- en hoofdpijn klachten; verzoek aanvullende deskundigenrapportage toegewezen
 29. RBMNE 050619 SPW-er aangevallen door bewoners; na horen psychiater wijziging diagnose van aggravatie naar conversiestoornis
 30. RBROT 290519 whiplash student geneeskunde; vz-arts levert bruikbaar rapport, wordt wel opgeroepen voor nadere mondelinge toelichting
 31. RBNHO 290519 geen causaal verband tussen ongeval en faillissement bedrijf; bestaan van geheugen- en concentratieklachten niet aannemelijk gemaakt
 32. GHARL 131118 Letselschade na arbeidsongeval in 2000; waardering deskundigenbericht(en) leidt niet tot hogere schadevergoeding
 33. RBMNE 150818 SPW-er aangevallen door bewoners, psychiater wordt ter comparitie uitgenodigd voor nadere toelichting op gestelde "aggravatie"
 34. RBAMS 080518 CRPS na pinkletsel; rapport voldoet niet aan te stellen eisen van consistentie, inzichtelijkheid en logica
 35. RBALK 121212 delay bij herniaoperatie; nadere uitleg deskundige nav schijnbare tegenstelling in rapportage; afwijzing vordering
 36. RBOVE 210318 peesrupturen na naaldaponeurotomie bij Dupuytren; behandeling niet lege artis; desk. rapportage niet in strijd met RMSR
 37. RBROT 050418 arbeidsongeval; vooralsnog geen c-v aangenomen omdat deskundige onvoldoende aandacht heeft besteed aan pre-existente problematiek
 38. RBAMS 210318 causaal verband tussen ongeval en psychische klachten; matige therapietrouw als invloed bij begroting schade
 39. Rb Midden-Nederland 070218 whiplash; neurologische en psychiatrische rapportage; geen c-v tussen ongeval en depressie na werkgerelateerde problematiek
 40. Rb Midden-Nederland 271217 beperkingenlijst orthopeed niet logisch, niet consistent en te globaal; benoeming VA
 41. PHR 120118 dwarslaesie na keizersnede; klachten tzv waardering deskundigenrapporten; verwerping
 42. Rb Amsterdam 220118 cv tussen ongeval en schedelhersenletsel, migraineklachten en somatisch symptoomstoornis aangenomen, tussen ongeval en cognitieve klachten niet
 43. Rb Midden-Nederland 070218 inkomensverlies kledingontwerpster; beperkingen staan (nog) niet vast; deelgeschil biedt geen ruimte voor nader onderzoek
 44. Rb Midden-Nederland 100118 onzorgvuldig handelen op SEH; afwijzing deskundigenbericht na eerdere gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 45. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt, na horen deskundige, dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie
 46. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig
 47. Rb Amsterdam 251017 vordering tzv bedrijfsongeval verjaard; ten overvloede, uit neurologische expertise blijkt geen causaal verband
 48. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; ziekenhuis aansprakelijk
 49. Rb Gelderland 130917 whiplash; causaal verband niet aangetoond, inconsequenties en aggraveren klachten tijdens neuropsychologisch onderzoek
 50. Rb Gelderland 040116 uitval in been na knieoperatie; deskundigenrapportage onvoldoende gemotiveerd; vragen tbv nadere motivering deskundige
 51. Rb Gelderland 140617 uit deskundigenberichten tzv knieklachten en psychische klachten blijkt geen cv; rechterschouderklachten wel
 52. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 in afwijking van deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval blijkt onvoldoende uit deskundigenrapport
 53. Rb Midden-Nederland 010217 met deskundigenrapport voldoende en volledig voorgelicht. Argumenten tegen onvoldoende om toegelaten te worden tot het leveren van tegenbewijs
 54. Rb Overijssel 281216 Elektrocutieongeval op werk; beperkingen, klachten en arbeidsongeschiktheid plausibel
 55. GEA Curaçao 191216 eenzijdige expertises kunnen als uitgangspunt dienen; verzoek onafhankelijke expertise afgewezen
 56. Rb Midden-Nederland 211216 Achteropaanrijding; geen reden af te wijken van oordeel neuroloog, neuropsycholoog en vza
 57. Rb Midden-Nederland 211216 kosten; gevorderd 19 uur x € 250,00; toegewezen 15 uur x 250
 58. Rb Amsterdam 211216 zwarte inkomsten niet voldoende aangetoond
 59. Rb Amsterdam 211216 Zwaarwegende bezwaren tegen rapport psychiater: conclusies niet overgenomen; nieuw onderzoek nodig
 60. Rb Limburg 301116 whiplash; rb concludeert tot bewust onderpresteren bij neuropsychologische onderzoeken
 61. Hof 's-Hertogenbosch 221116 complicaties na acute blindedarmontsteking; onvoldoende steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapportage
 62. Rb Zeeland-West-Brabant 220616 interpretatie CTG en beleid bij bevalling; na deskundigenberichten bewijsopdracht voor eiser tzv toepassing fundusexpressie
 63. Hof Arnhem-Leeuwarden 210616 deskundigenbericht heeft slechts geringe betekenis; geen eigen onderzoek en een deel van het dossier ontbrak
 64. Rb Limburg 190416 letsel na galblaas-operatie; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport
 65. Hof Den Haag 160615 knieletsel dierenarts; door ass. gevraagd nieuw deskundigenbericht chirurg-traumatoloog na eerdere gezamenlijke expertise afgewezen
 66. Rb Gelderland 101215 uit gezamenlijke expertise volgt dat rugklachten niet in causaal verband staan met ongeval
 67. Rb Amsterdam 301215 ogv deskundigenbericht is zkh aansprakelijk voor vertraging bij diagnose logesyndroom; beginsel hoor en wederhoor betekent niet dat deskundige betrokken artsen moet horen
 68. Rb Midden-NL 110315 RSI medewerker softwarebedrijf; weigering multidisciplinaire behandeling; nav deskundigenbericht schade toerekenbaar tot drie jaar na ontstaan klachten
 69. Hof Amsterdam 151215 RSI consultant; hof neemt obv deskundigenberichten en ondanks eenzijdige rapportage bedrijfsarts geen causaal verband aan met arbeidsomstandigheden
 70. Rb Den Haag 081215 bezwaren tegen rapport neuroloog falen; het had op de weg van gedaagde gelegen om contra-expertise in te brengen
 71. Hof Amsterdam 011215 beklemming hand tussen harmonicadeuren; oordeel over risico-analyse TNO adhv Fine en Kinney-methode
 72. Hof Arnhem-Leeuwarden 080915 zenuwletsel nervus medianus; Hof volgt niet de door partijen samen aangezochte deskundige; zkh aansprakelijk
 73. Rb Rotterdam 170615 voorlopig deskundigenbericht onbruikbaar wegens onvoldoende onderzoek, niet verifieerbare verwijzingen en niet beantwoorden vragen
 74. Hof 's-Hertogenbosch 280415 AOV hovenier: ogv FML VA en rapport AD is verzekerde 100% arbeidsongeschikt voor verzekerd beroep
 75. Rb Gelderland 230315 afwijking van voor beroepsgroep deskundige geldende richtlijn voldoende gemotiveerd
 76. Rb Amsterdam 260215 whiplash taxichauffeur; onvoldoende bezwaren tegen rapportage neuroloog
 77. HR 130215 art. 81 lid 1 RO; vervolg Unilever/Dikmans; blootstelling aan gevaarlijke stoffen; klachten tegen waardering deskundigenberichten
 78. HR 130215 art. 81 lid 1 RO; psychische klachten na whiplash; waardering deskundigenberichten
 79. Rb Limburg 011014 OPS wn-er Nedcar; na deskundigenbericht Solvent Team concludeert rb dat wn-er als gevolg van zijn werkzaamheden OPS heeft opgelopen
 80. Rb Rotterdam 170914 betwisting eenzijdige expertise door ma zonder specialistische kennis van psychiatrie onvoldoende om conclusies van psychiater "onderuit te halen"
 81. Rb Rotterdam 151014 hersenletsel na val op hoofd; formele bezwaren deskundigenrapport neuroloog te laat door verz opgeworpen; continuering expertise
 82. Rb Midden-NL 210514 fout bij hernia-operatie co-piloot; obv te algemeen rapport deskundige kan het causaal verband nog niet vastgesteld worden
 83. Hof 's-Hertogenbosch 260814 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; nadere voorlichting mbt oorzaak PTSS nodig; evenals mbt schadebeperkingsplicht
 84. Hof 's-Hertogenbosch 100614 mishandeling; uit psychiatrisch deskundigenonderzoek blijkt ernstige pre-existentie; volgt afwijzing vordering VAV
 85. Hof 's-Hertogenbosch 100614 ongeval met graafmachine; obv deskundigenberichten is golferselleboog geen gevolg ongeval, neuropathie wel
 86. CTG 300114 afwijzing klachten mbt onderzoek forensisch arts; aanscherping criteria waaraan een deskundigenrapport wordt getoetst
 87. Hof Arnhem-Leeuwarden 290414 schade na gebruik Halcion; bevindingen van deskundigen overtuigend
 88. Rb Midden-Nederland 230414 onvoldoende inhoudelijke bezwaren ass tegen deskundigenbericht verzekeringsarts
 89. Rb Den Haag 230414 zuustoftekort bij geboorte in 1993; vernietiging bindend advies wegens strijd opdracht, schending wederhoor en gebrekkige motivering
 90. Rb Gelderland 270214 gevangenispredikant met urenbeperking obv rapport AD; oordeel over VAV en pensioenschade
 91. Rb Oost-Brabant 120314 whiplash redactiesecretaris; ongeval in 2000; ogv rapport VZA en AD-er geen beperkingen tzv werk en huishouden
 92. Rb Midden-NL 030314 RSI productiemedewerker; rapport deskundigen gaat uit van onjuiste aannames mbt belasting
 93. Rb 's-Hertogenbosch 140312 deskundigenbericht; diagnose herseninfarct bij 19-jarige niet te laat gesteld en trombolyse terecht niet uitgevoerd
 94. Hof 's-Hertogenbosch 180214 uit deskundigenbericht blijkt geen tekortkoming ziekenhuis bij behandeling fractuur
 95. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 niet met eigen onderzoek bewezen dat conclusies AD onjuist zijn; geen klemmende en steekhoudende bezwaren
 96. Rb Midden-NL 070813 deskundigenrapport voldoet niet aan eisen; voorgelegde vragen niet beantwoord en niet is gebleken van hoor en wederhoor
 97. Hof Arnhem-Leeuwarden 250613 bewijsrechtelijke waarde eenzijdig rapport niet minder; rapport gevolgd omdat gezamenlijk ingeschakeld deskundige in feite niet ingaat op vraag
 98. Hof Arnhem-Leeuwarden 230713 peesschedeontsteking; aanvullende vragen deskundige nav ingebrachte rapporten schaderegelingsbureau
 99. Rb Amsterdam 260613 eenzijdig opgesteld rapport gemotiveerd betwist; benoeming neurochirurgisch deskundige mbt cv
 100. Hof Den Bosch 140513 whiplash; nav deskundigenbericht psychiater; psychische klachten en arbeidsongeschiktheid ongevalsgevolg
 101. Rb Overijssel 100413 psychiatrisch deskundigenbericht; geen causaal verband somatoforme stoornis en ongeval
 102. HR 030513 ernstige hersenbeschadiging baby na ALTE; specifieke bezwaren die voldoende gemotiveerde betwisting inhouden
 103. Rb Amsterdam 090113 deskundige mag bij beantwoording algemene vragen ingaan op de specifieke situatie
 104. Hof Arnhem-Leeuwarden 190313 geen causaal verband; verhoor deskundige; adequate onderbouwing, weerlegging kritiek
 105. Rb Rotterdam 090410 bezwaren rekenkundig rapport; gebruik A-Letsel, looptijd, positie moeder en hantering overlijdensschaal
 106. Rb Haarlem 040113 gaas in buik na operatie; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapport deskundige; met kritische noot aan adres ass.
 107. Rb Arnhem 120912 achteropaanrijding niet bepalende factor voor beloop van degeneratieve aandoeningen; rolverwijzing over moment uiting van rugklachten
 108. Hof Leeuwarden 180912 deskundigenonderzoek over de oorzaken van het ontstaan van OPS/CTE; nader onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling vereist
 109. Rb Utrecht 190912 letsel door gebrekkige trippelstoel; geen steekhoudende en zwaarwegende bezwaren tegen rapportage orthopedisch deskundige
 110. Rb 's-Hertogenbosch 130612 whiplash; gebrekkige motivering arbeidsdeskundige; nadere informatie werkzaamheden noodzakelijk
 111. Hof 's-Hertogenbosch 190612 causaal verband tussen fout ziekenhuis en PTSS?; nieuw deskundigenbericht nodig na deugdelijke en zwaarwegende bezwaren ass.
 112. Hof Amsterdam 050612 revalidatiearts buiten opdracht door niet het neurologisch expertiserapport te volgen; nieuw deskundigenbericht
 113. Rb Rotterdam 040712 whiplash, ongeval 1998; schending zorgvuldigheidseisen waardoor beperkte betekenis deskundigenrapp.; resterend rapport noopt tot afwijzing
 114. Hof 's-Hertogenbosch 120612 whiplash van twee broers; deskundigenbericht na videobeelden onderzoeksbureau
 115. Rb Alkmaar 180412 delay bij herniaoperatie; rb begrijpt deskundigenrapport niet; nadere uitleg van de deskundige nodig
 116. Rb Arnhem 180412 rechter is kritischer ten opzichte van perifeer ziekenhuis dan deskundige. Zkh was niet in staat patiënt op te vangen conform aangenomen protocol
 117. Rb Rotterdam 040412 ongeval uit 1992; volledige medewerking aan onderzoek ontbreekt, slachtoffer slaagt niet in bewijs bestaan van beperkingen op psychiatrisch gebied
 118. Rb Alkmaar 230212 verzoek deskundigenbericht in strijd met goede procesorde; te zeer twijfelachtig of verzoek kan bijdragen aan waarheidsvinding
 119. Rb Utrecht 280911 Rechtbank stelt rapport vza terzijde daar deze buiten zijn vakgebied is getreden; volgt benoeming nieuwe deskundige
 120. HR 080711 kader voor beoordeling deskundigenbericht na blootstelling aan endotoxinen, stof en mycotoxinen bij grasmonster / zaaizaad onderzoek
 121. Rb Arnhem 270411 rugklachten na achteropaanrijding bij degeneratieve verschijnselen; rb heeft na twee expertises behoefte aan weer een deskundigenbericht
 122. Rb A.dam 231210 Rechter volgt oordeel eerdere expertises en beveelt arbeidsdeskundig onderzoek naar reintegratiemogelijkheden
 123. Hof Den Bosch, expertise psychiater, zelfmedicatie tranquilizers en heroine, beperkingen niet in causaal verband met ongeval
 124. Rb Arnhem 100310 neuroloog: postcomotioneel of contusioneel hersenletsel; geen bi; geen beperkingen. Rechter: geen schade
 125. Hof Den Bosch 090210 CTS en nek en schouderklachten als gevolg van werkomstandigheden, vraagstelling, antwoorden en oordeel Hof
 126. Rb R. dam 100609 oordeel over expertise na hartaanval; geen bindend advies; rb benoemt nieuwe desk.
 127. Rb R.dam 241209 deskundige baseert zich op tussen partijen in geding zijnde feiten; wezenlijk gebrek
 128. Rb Breda 240908 kantonrechter concludeert uit rapportage Hosman en Vermeulen dat causaal verband on
 129. Rb Utrecht 220408 Rb weigert nadere vragen aan desk. en staat ook geen nieuw deskundigenbericht toe
 130. Eisen aan arts-deskundigen in civiele en bestuursrechtelijke procedures
 131. CTG 290606 Eisen aan expertiserapport naar aanleiding van verkeersongeval:
 132. CTG 300506 aan advies arts te stellen eisen uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid
 133. CTG 310106 Eisen waaraan een uitgebracht rapport moet voldoen

Deze website maakt gebruik van cookies