Zoeken

Inloggen

Rechterlijk oordeel over een expertise

Rechterlijk oordeel over een expertise

Meer artikelen...

 1. RBMNE 071020 Lyme & visusklachten bij radiodiagnost; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren bij deskundigenberichten
 2. HR 250920 81 RO; geen letsel; Hof heeft voldoende aandacht besteed aan rapport partijdesk., zoals dat volgde op rapport benoemde desk.
 3. GHARL 110820 Hof volgt psychiater niet, neuroloog en neuropsycholoog wel
 4. RBZWB 100720 gezamenlijk orthopedisch rapport bindt partijen, ook heupklachten zijn ongevalsgevolg
 5. RBOBR 220720 rechtbank volgt deskundige niet: geen aansprakelijkheid voor neuroloog die nader onderzoek naar B12 gehalte bloed achterwege laat 2 De verdere beoordeling 2.1. De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 30 augustus 2017 (geen publicatie bek
 6. RBOBR 060319 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 7. RBOBR 010818 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 8. RBOBR 060917 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 9. RBOBR 291216 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 10. RBOBR 200520 zes uitspraken over onduidelijkheid in psychiatrische rapportage; eenzijdige vragen vz niet ontoelaatbaar
 11. RBNHO 140520 desk.bericht na delay bij breuk hand; expertise niet door plastisch chirurg (geen beroepsgenoot) maar door traumachirurg, geen vragen t.z.v. mogelijke schade
 12. PHR 060320 deskundigenbericht bedrijfseconoom; VAV agrariër; hof heeft voldoende gerespondeerd op bezwaren tegen desk.bericht
 13. GHDHA 060819 diverse verworpen grieven tegen deskundigenbericht uroloog
 14. RBGEL 110619 Verzoek tot vaststelling van deskundigenrapport als bindend uitgangspunt voor de schaderegeling wordt toegewezen
 15. RBAMS 160519 Ongeval buspassagier. Deskundigenbericht leidend; Geen causaal verband gehoorverlies en evenwichtsstoornis
 16. RBNHO 230119 afwijzing plausibiliteit nek- en hoofdpijn klachten; verzoek aanvullende deskundigenrapportage toegewezen
 17. RBMNE 050619 SPW-er aangevallen door bewoners; na horen psychiater wijziging diagnose van aggravatie naar conversiestoornis
 18. RBROT 290519 whiplash student geneeskunde; vz-arts levert bruikbaar rapport, wordt wel opgeroepen voor nadere mondelinge toelichting
 19. RBNHO 290519 geen causaal verband tussen ongeval en faillissement bedrijf; bestaan van geheugen- en concentratieklachten niet aannemelijk gemaakt
 20. GHARL 131118 Letselschade na arbeidsongeval in 2000; waardering deskundigenbericht(en) leidt niet tot hogere schadevergoeding
 21. RBMNE 150818 SPW-er aangevallen door bewoners, psychiater wordt ter comparitie uitgenodigd voor nadere toelichting op gestelde "aggravatie"
 22. RBAMS 080518 CRPS na pinkletsel; rapport voldoet niet aan te stellen eisen van consistentie, inzichtelijkheid en logica
 23. RBALK 121212 delay bij herniaoperatie; nadere uitleg deskundige nav schijnbare tegenstelling in rapportage; afwijzing vordering
 24. RBOVE 210318 peesrupturen na naaldaponeurotomie bij Dupuytren; behandeling niet lege artis; desk. rapportage niet in strijd met RMSR
 25. RBROT 050418 arbeidsongeval; vooralsnog geen c-v aangenomen omdat deskundige onvoldoende aandacht heeft besteed aan pre-existente problematiek
 26. RBAMS 210318 causaal verband tussen ongeval en psychische klachten; matige therapietrouw als invloed bij begroting schade
 27. Rb Midden-Nederland 070218 whiplash; neurologische en psychiatrische rapportage; geen c-v tussen ongeval en depressie na werkgerelateerde problematiek
 28. Rb Midden-Nederland 271217 beperkingenlijst orthopeed niet logisch, niet consistent en te globaal; benoeming VA
 29. PHR 120118 dwarslaesie na keizersnede; klachten tzv waardering deskundigenrapporten; verwerping
 30. Rb Amsterdam 220118 cv tussen ongeval en schedelhersenletsel, migraineklachten en somatisch symptoomstoornis aangenomen, tussen ongeval en cognitieve klachten niet
 31. Rb Midden-Nederland 070218 inkomensverlies kledingontwerpster; beperkingen staan (nog) niet vast; deelgeschil biedt geen ruimte voor nader onderzoek
 32. Rb Midden-Nederland 100118 onzorgvuldig handelen op SEH; afwijzing deskundigenbericht na eerdere gezamenlijke expertise; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
 33. Rb Gelderland 200917 slokdarmoperatie neonaat; rechtbank oordeelt, na horen deskundige, dat zkh niet tekortgeschoten is bij operatie
 34. Hof 's-Hertogenbosch 121217 koolmonoxidevergiftiging; cv-ketel niet gebrekkig
 35. Rb Amsterdam 251017 vordering tzv bedrijfsongeval verjaard; ten overvloede, uit neurologische expertise blijkt geen causaal verband
 36. Rb Limburg 171116 deelgeschil; uit eenzijdige expertise blijken 2 mogelijke oorzaken naadlekkage; ziekenhuis aansprakelijk
 37. Rb Gelderland 130917 whiplash; causaal verband niet aangetoond, inconsequenties en aggraveren klachten tijdens neuropsychologisch onderzoek
 38. Rb Gelderland 040116 uitval in been na knieoperatie; deskundigenrapportage onvoldoende gemotiveerd; vragen tbv nadere motivering deskundige
 39. Rb Gelderland 140617 uit deskundigenberichten tzv knieklachten en psychische klachten blijkt geen cv; rechterschouderklachten wel
 40. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 in afwijking van deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval blijkt onvoldoende uit deskundigenrapport
 41. Rb Midden-Nederland 010217 met deskundigenrapport voldoende en volledig voorgelicht. Argumenten tegen onvoldoende om toegelaten te worden tot het leveren van tegenbewijs
 42. Rb Overijssel 281216 Elektrocutieongeval op werk; beperkingen, klachten en arbeidsongeschiktheid plausibel
 43. GEA Curaçao 191216 eenzijdige expertises kunnen als uitgangspunt dienen; verzoek onafhankelijke expertise afgewezen
 44. Rb Midden-Nederland 211216 Achteropaanrijding; geen reden af te wijken van oordeel neuroloog, neuropsycholoog en vza
 45. Rb Midden-Nederland 211216 kosten; gevorderd 19 uur x € 250,00; toegewezen 15 uur x 250
 46. Rb Amsterdam 211216 zwarte inkomsten niet voldoende aangetoond
 47. Rb Amsterdam 211216 Zwaarwegende bezwaren tegen rapport psychiater: conclusies niet overgenomen; nieuw onderzoek nodig
 48. Rb Limburg 301116 whiplash; rb concludeert tot bewust onderpresteren bij neuropsychologische onderzoeken
 49. Hof 's-Hertogenbosch 221116 complicaties na acute blindedarmontsteking; onvoldoende steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapportage
 50. Rb Zeeland-West-Brabant 220616 interpretatie CTG en beleid bij bevalling; na deskundigenberichten bewijsopdracht voor eiser tzv toepassing fundusexpressie
 51. Hof Arnhem-Leeuwarden 210616 deskundigenbericht heeft slechts geringe betekenis; geen eigen onderzoek en een deel van het dossier ontbrak
 52. Rb Limburg 190416 letsel na galblaas-operatie; zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen deskundigenrapport
 53. Hof Den Haag 160615 knieletsel dierenarts; door ass. gevraagd nieuw deskundigenbericht chirurg-traumatoloog na eerdere gezamenlijke expertise afgewezen
 54. Rb Gelderland 101215 uit gezamenlijke expertise volgt dat rugklachten niet in causaal verband staan met ongeval
 55. Rb Amsterdam 301215 ogv deskundigenbericht is zkh aansprakelijk voor vertraging bij diagnose logesyndroom; beginsel hoor en wederhoor betekent niet dat deskundige betrokken artsen moet horen
 56. Rb Midden-NL 110315 RSI medewerker softwarebedrijf; weigering multidisciplinaire behandeling; nav deskundigenbericht schade toerekenbaar tot drie jaar na ontstaan klachten
 57. Hof Amsterdam 151215 RSI consultant; hof neemt obv deskundigenberichten en ondanks eenzijdige rapportage bedrijfsarts geen causaal verband aan met arbeidsomstandigheden
 58. Rb Den Haag 081215 bezwaren tegen rapport neuroloog falen; het had op de weg van gedaagde gelegen om contra-expertise in te brengen
 59. Hof Amsterdam 011215 beklemming hand tussen harmonicadeuren; oordeel over risico-analyse TNO adhv Fine en Kinney-methode
 60. Hof Arnhem-Leeuwarden 080915 zenuwletsel nervus medianus; Hof volgt niet de door partijen samen aangezochte deskundige; zkh aansprakelijk
 61. Rb Rotterdam 170615 voorlopig deskundigenbericht onbruikbaar wegens onvoldoende onderzoek, niet verifieerbare verwijzingen en niet beantwoorden vragen
 62. Hof 's-Hertogenbosch 280415 AOV hovenier: ogv FML VA en rapport AD is verzekerde 100% arbeidsongeschikt voor verzekerd beroep
 63. Rb Gelderland 230315 afwijking van voor beroepsgroep deskundige geldende richtlijn voldoende gemotiveerd
 64. Rb Amsterdam 260215 whiplash taxichauffeur; onvoldoende bezwaren tegen rapportage neuroloog
 65. HR 130215 art. 81 lid 1 RO; vervolg Unilever/Dikmans; blootstelling aan gevaarlijke stoffen; klachten tegen waardering deskundigenberichten
 66. HR 130215 art. 81 lid 1 RO; psychische klachten na whiplash; waardering deskundigenberichten
 67. Rb Limburg 011014 OPS wn-er Nedcar; na deskundigenbericht Solvent Team concludeert rb dat wn-er als gevolg van zijn werkzaamheden OPS heeft opgelopen
 68. Rb Rotterdam 170914 betwisting eenzijdige expertise door ma zonder specialistische kennis van psychiatrie onvoldoende om conclusies van psychiater "onderuit te halen"
 69. Rb Rotterdam 151014 hersenletsel na val op hoofd; formele bezwaren deskundigenrapport neuroloog te laat door verz opgeworpen; continuering expertise
 70. Rb Midden-NL 210514 fout bij hernia-operatie co-piloot; obv te algemeen rapport deskundige kan het causaal verband nog niet vastgesteld worden
 71. Hof 's-Hertogenbosch 260814 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; nadere voorlichting mbt oorzaak PTSS nodig; evenals mbt schadebeperkingsplicht
 72. Hof 's-Hertogenbosch 100614 mishandeling; uit psychiatrisch deskundigenonderzoek blijkt ernstige pre-existentie; volgt afwijzing vordering VAV
 73. Hof 's-Hertogenbosch 100614 ongeval met graafmachine; obv deskundigenberichten is golferselleboog geen gevolg ongeval, neuropathie wel
 74. CTG 300114 afwijzing klachten mbt onderzoek forensisch arts; aanscherping criteria waaraan een deskundigenrapport wordt getoetst
 75. Hof Arnhem-Leeuwarden 290414 schade na gebruik Halcion; bevindingen van deskundigen overtuigend
 76. Rb Midden-Nederland 230414 onvoldoende inhoudelijke bezwaren ass tegen deskundigenbericht verzekeringsarts
 77. Rb Den Haag 230414 zuustoftekort bij geboorte in 1993; vernietiging bindend advies wegens strijd opdracht, schending wederhoor en gebrekkige motivering
 78. Rb Gelderland 270214 gevangenispredikant met urenbeperking obv rapport AD; oordeel over VAV en pensioenschade
 79. Rb Oost-Brabant 120314 whiplash redactiesecretaris; ongeval in 2000; ogv rapport VZA en AD-er geen beperkingen tzv werk en huishouden
 80. Rb Midden-NL 030314 RSI productiemedewerker; rapport deskundigen gaat uit van onjuiste aannames mbt belasting
 81. Rb 's-Hertogenbosch 140312 deskundigenbericht; diagnose herseninfarct bij 19-jarige niet te laat gesteld en trombolyse terecht niet uitgevoerd
 82. Hof 's-Hertogenbosch 180214 uit deskundigenbericht blijkt geen tekortkoming ziekenhuis bij behandeling fractuur
 83. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 niet met eigen onderzoek bewezen dat conclusies AD onjuist zijn; geen klemmende en steekhoudende bezwaren
 84. Rb Midden-NL 070813 deskundigenrapport voldoet niet aan eisen; voorgelegde vragen niet beantwoord en niet is gebleken van hoor en wederhoor
 85. Hof Arnhem-Leeuwarden 250613 bewijsrechtelijke waarde eenzijdig rapport niet minder; rapport gevolgd omdat gezamenlijk ingeschakeld deskundige in feite niet ingaat op vraag
 86. Hof Arnhem-Leeuwarden 230713 peesschedeontsteking; aanvullende vragen deskundige nav ingebrachte rapporten schaderegelingsbureau
 87. Rb Amsterdam 260613 eenzijdig opgesteld rapport gemotiveerd betwist; benoeming neurochirurgisch deskundige mbt cv
 88. Hof Den Bosch 140513 whiplash; nav deskundigenbericht psychiater; psychische klachten en arbeidsongeschiktheid ongevalsgevolg
 89. Rb Overijssel 100413 psychiatrisch deskundigenbericht; geen causaal verband somatoforme stoornis en ongeval
 90. HR 030513 ernstige hersenbeschadiging baby na ALTE; specifieke bezwaren die voldoende gemotiveerde betwisting inhouden
 91. Rb Amsterdam 090113 deskundige mag bij beantwoording algemene vragen ingaan op de specifieke situatie
 92. Hof Arnhem-Leeuwarden 190313 geen causaal verband; verhoor deskundige; adequate onderbouwing, weerlegging kritiek
 93. Rb Rotterdam 090410 bezwaren rekenkundig rapport; gebruik A-Letsel, looptijd, positie moeder en hantering overlijdensschaal
 94. Rb Haarlem 040113 gaas in buik na operatie; geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapport deskundige; met kritische noot aan adres ass.
 95. Rb Arnhem 120912 achteropaanrijding niet bepalende factor voor beloop van degeneratieve aandoeningen; rolverwijzing over moment uiting van rugklachten
 96. Hof Leeuwarden 180912 deskundigenonderzoek over de oorzaken van het ontstaan van OPS/CTE; nader onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling vereist
 97. Rb Utrecht 190912 letsel door gebrekkige trippelstoel; geen steekhoudende en zwaarwegende bezwaren tegen rapportage orthopedisch deskundige
 98. Rb 's-Hertogenbosch 130612 whiplash; gebrekkige motivering arbeidsdeskundige; nadere informatie werkzaamheden noodzakelijk
 99. Hof 's-Hertogenbosch 190612 causaal verband tussen fout ziekenhuis en PTSS?; nieuw deskundigenbericht nodig na deugdelijke en zwaarwegende bezwaren ass.
 100. Hof Amsterdam 050612 revalidatiearts buiten opdracht door niet het neurologisch expertiserapport te volgen; nieuw deskundigenbericht
 101. Rb Rotterdam 040712 whiplash, ongeval 1998; schending zorgvuldigheidseisen waardoor beperkte betekenis deskundigenrapp.; resterend rapport noopt tot afwijzing
 102. Hof 's-Hertogenbosch 120612 whiplash van twee broers; deskundigenbericht na videobeelden onderzoeksbureau
 103. Rb Alkmaar 180412 delay bij herniaoperatie; rb begrijpt deskundigenrapport niet; nadere uitleg van de deskundige nodig
 104. Rb Arnhem 180412 rechter is kritischer ten opzichte van perifeer ziekenhuis dan deskundige. Zkh was niet in staat patiënt op te vangen conform aangenomen protocol
 105. Rb Rotterdam 040412 ongeval uit 1992; volledige medewerking aan onderzoek ontbreekt, slachtoffer slaagt niet in bewijs bestaan van beperkingen op psychiatrisch gebied
 106. Rb Alkmaar 230212 verzoek deskundigenbericht in strijd met goede procesorde; te zeer twijfelachtig of verzoek kan bijdragen aan waarheidsvinding
 107. Rb Utrecht 280911 Rechtbank stelt rapport vza terzijde daar deze buiten zijn vakgebied is getreden; volgt benoeming nieuwe deskundige
 108. HR 080711 kader voor beoordeling deskundigenbericht na blootstelling aan endotoxinen, stof en mycotoxinen bij grasmonster / zaaizaad onderzoek
 109. Rb Arnhem 270411 rugklachten na achteropaanrijding bij degeneratieve verschijnselen; rb heeft na twee expertises behoefte aan weer een deskundigenbericht
 110. Rb A.dam 231210 Rechter volgt oordeel eerdere expertises en beveelt arbeidsdeskundig onderzoek naar reintegratiemogelijkheden
 111. Hof Den Bosch, expertise psychiater, zelfmedicatie tranquilizers en heroine, beperkingen niet in causaal verband met ongeval
 112. Rb Arnhem 100310 neuroloog: postcomotioneel of contusioneel hersenletsel; geen bi; geen beperkingen. Rechter: geen schade
 113. Hof Den Bosch 090210 CTS en nek en schouderklachten als gevolg van werkomstandigheden, vraagstelling, antwoorden en oordeel Hof
 114. Rb R. dam 100609 oordeel over expertise na hartaanval; geen bindend advies; rb benoemt nieuwe desk.
 115. Rb R.dam 241209 deskundige baseert zich op tussen partijen in geding zijnde feiten; wezenlijk gebrek
 116. Rb Breda 240908 kantonrechter concludeert uit rapportage Hosman en Vermeulen dat causaal verband on
 117. Rb Utrecht 220408 Rb weigert nadere vragen aan desk. en staat ook geen nieuw deskundigenbericht toe
 118. Eisen aan arts-deskundigen in civiele en bestuursrechtelijke procedures
 119. CTG 290606 Eisen aan expertiserapport naar aanleiding van verkeersongeval:
 120. CTG 300506 aan advies arts te stellen eisen uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid
 121. CTG 310106 Eisen waaraan een uitgebracht rapport moet voldoen

Deze website maakt gebruik van cookies